×
 

LEKFULL MATEMATIK I FÖRSKOLAN

Matte fest eller pest

Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den! I förskolans reviderade läroplan har uppdraget att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande förstärkts.

Under utbildningen Lekfull matematik i förskolan får vi se exempel på hur vi pedagoger med hjälp av samtal, dokumentation och reflektioner tillsammans med barnen kan få syn på och utmana deras tänkande om matematik. Du får också prova på några olika material kring bl.a. sortering och jämförelser och vi reflekterar tillsammans kring olika matematiska begrepp vi möter i samband med dessa övningar.

Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva matematiska strategier och abstrakt tänkande. Gör det med kroppen så fastnar det i knoppen. Det kan vara frestande att tro att vägen till framgång i matematik ligger i att våra elever räknar tusentals uppgifter i boken.

Under utbildningen diskuterar pedagogens roll i barnens lärande diskuteras och vi får också se prov på hur barn själva dokumenterar sina matematiska erfarenheter och hur vi kan använda dessa för att utmana vidare.

Denna föreläsning ger dig många konkreta exempel på hur man med enkla medel kan få fler barn att lyckas med sin matematikutveckling. Tillfällen ges också till egna och gemensamma funderingar kring vad vi gör med våra matematiklektioner.

Målgrupp

Denna kvällsföreläsning riktar sig till alla som arbetar inom förskolan.

Innehåll

 • Att tala och kommunicera kring matematik
 • Matematiska begrepp i barns vardag
 • Grundläggande matematik i förskolan
 • Pedagogens roll i barns matematiklärande
 • Barn dokumenterar sitt tänkande kring matematik
 • Konkreta tips och idéer
 • Praktiska prova-på-övningar
 • Hur mycket tid lägger vi på att räkna i boken?
 • Arbeta konkret för att skapa förståelse?
 • Ta reda på samt tillgodose varje barns individuella nivå och behov?
 • Medvetandegöra effektiva matematiska strategier för eleverna?
 • Prata matematik?
 • Ge barngruppen gemensamma matematiska erfarenheter?
 • Hur kan man arbeta med matematik för att fler barn ska tillägna sig ett effektivt matematiskt tänkande?
 • Har vi för få matematiklektioner eller handlar det om hur vi använder dem?
 • Hur organiserar vi eleverna, läromedlen, rummet och oss själva för att nå effektivitet?
 • Vilka sätt att uppfatta tal leder till mattesvårigheter?
 • Har vi elever med mattesvårigheter eller i mattesvårigheter?

Arbetsformer

Föreläsning med inslag av övningar där deltagarna ges möjlighet att reflektera tillsammans.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Lekfull matematik i förskolan

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Under Lekfull matematik i förskolan får vi se exempel på hur vi pedagoger med hjälp av samtal, dokumentation och reflektioner tillsammans med barnen kan få syn på och utmana deras tänkande om matematik.

Område Barn och fritid, Förskola

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

ADHD och ADD

ADHD och ADD

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnoserna?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi - Under utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Kunskap om hur du bemöter barn som inte vill äta. Kan valet av mat påverka den växande hjärnan?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Hur påverkas barn av digitala levnads­vanor?

Hur påverkas barn av digitala levnads­vanor?

Påverkas barn av digitala levnadsvanor - Vad påverkar barn och ungas hälsa, lärande och utveckling? Hur ser barns digitala levnadsvanor ut?

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan

I Läroplan för förskolan finns nya skrivningar om t.ex. barns integritet, hållbar utveckling och jämställdhet. Få en inblick i läroplanens uppdateringar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Motiverande samtal – fortsättning

Motiverande samtal – fortsättning

Syftet med Motiverande samtal – fortsättning är att repetera men främst utveckla tillämpningen av de färdigheter du lärt dig med koppling till din arbetssituation idag.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss