×
 

LEDNINGSGRUPPENS DYNAMIK

En väl fungerande ledningsgrupp är bland det viktigaste för ett företags framgång. Men en ledningsgrupp som arbetat länge tillsammans kan fastna i sina arbetsformer. En nytillsatt grupp kan också ha svårigheter att hitta samspelet.

Ledningsgruppsutveckling handlar om att mobilisera individuella resurser för ett effektivt gemensamt arbete och att kombinera funktionsansvar med delaktighet och ansvar för hela verksamheten. Relationerna i en ledningsgrupp kräver tillit, samspel, tydliga uppgifter, mål och arbetsprocesser. En genomtänkt modell för ledningsgruppsarbete är viktigt för att styra organisationen. Utbildningen Ledningsgruppens dynamik ger insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

  • Ledningsgruppens uppgifter, olika typer av ledningsgrupper och ledningsstilar
  • Att vara ledare, att leda andra ledare och att själv ledas
  • Att tydliggöra ledningsgruppens mål, uppgifter, resurser och styrmedel
  • Att organisera ett effektivt ledningsgruppsarbete – mötesteknik, arbetsformer, information och kommunikation
  • Makt, prestige, revir och status i grupper i allmänhet och ledningsgrupp i synnerhet
  • Att skapa effektiva roller, konstruktiva samarbetsrelationer och samspel
  • Konflikthantering i en ledningsgrupp
  • Öppen respektive dold dagordning och yttre respektive inre cirkel i ledningsgruppsarbetet
  • Att hantera lojalitetskonflikter
  • Medvetet och konstruktivt beslutsfattande – att genomföra, följa upp och utvärdera

Arbetsformer

Arbetsformerna består av teoretiska avsnitt, som varvas med strukturerad dialog, lärande erfarenhetsutbyte, praktiska övningar och självskattningstest

Omfattning

Utbildningen omfattar tre dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Ledningsgruppens dynamik

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Ledningsgruppens dynamik ger insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp

Område Ledarskap

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper är ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling lär dig som chef att kunna motivera medarbetare för kompetensutveckling och lärande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Värdegrundat ledarskap

Värdegrundat ledarskap

Hur du använder värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap, Vård och omsorg

Personlig utveckling

Personlig utveckling

Utbildningen Personlig utveckling ger dig bland annat kunskaper om att stärka och utveckla din kommunikation både socialt och emotionellt.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Chef till medarbetare med utländsk bakgrund ger dig kunskaper om organisering och utveckling i arbetet med fokus på kulturell mångfald.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss