LEDNINGSGRUPPENS DYNAMIK

En väl fungerande ledningsgrupp är bland det viktigaste för ett företags framgång. Men en ledningsgrupp som arbetat länge tillsammans kan fastna i sina arbetsformer. En nytillsatt grupp kan också ha svårigheter att hitta samspelet.

Ledningsgruppsutveckling handlar om att mobilisera individuella resurser för ett effektivt gemensamt arbete och att kombinera funktionsansvar med delaktighet och ansvar för hela verksamheten. Relationerna i en ledningsgrupp kräver tillit, samspel, tydliga uppgifter, mål och arbetsprocesser. En genomtänkt modell för ledningsgruppsarbete är viktigt för att styra organisationen. Utbildningen Ledningsgruppens dynamik ger insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

  • Ledningsgruppens uppgifter, olika typer av ledningsgrupper och ledningsstilar
  • Att vara ledare, att leda andra ledare och att själv ledas
  • Att tydliggöra ledningsgruppens mål, uppgifter, resurser och styrmedel
  • Att organisera ett effektivt ledningsgruppsarbete – mötesteknik, arbetsformer, information och kommunikation
  • Makt, prestige, revir och status i grupper i allmänhet och ledningsgrupp i synnerhet
  • Att skapa effektiva roller, konstruktiva samarbetsrelationer och samspel
  • Konflikthantering i en ledningsgrupp
  • Öppen respektive dold dagordning och yttre respektive inre cirkel i ledningsgruppsarbetet
  • Att hantera lojalitetskonflikter
  • Medvetet och konstruktivt beslutsfattande – att genomföra, följa upp och utvärdera

Arbetsformer

Arbetsformerna består av teoretiska avsnitt, som varvas med strukturerad dialog, lärande erfarenhetsutbyte, praktiska övningar och självskattningstest

Omfattning

Utbildningen omfattar tre dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Ledningsgruppens dynamik

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp

OMRÅDE Arbetsmiljö och samarbete, Ledarskap

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17