LEDARSKAP INOM PERSONLIG ASSISTANS

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som chef för personliga assistenter.

För att brukare skall få bästa möjliga stöd och service krävs ett välfungerande team. Som chef behöver du vara insatt i aktuell lagstiftning, förstå chefsrollen och vara en god coach för ditt team. Stärk ditt ledarskap inom personlig assistans.

Under två dagar har du möjlighet att utveckla och stärka ditt ledarskap inom personlig assistans genom två gedigna utbildningsdagar. Utbildningen Ledarskap inom personlig assistans ger dig bland annat kunskaper om aktuell lagstiftning, arbetslagsutveckling och vad stöd och service är.

Att vara arbetsledare för sina assistenter handlar om möjligheter till
självbestämmande och att växa som ledare. Svårigheterna innebär att arbetsledaren måste förhålla sig till olika dilemman som handlar om den professionella rollen och privatpersonen, distans och närhet samt vem som styr. Det unika i detta ledarskap är den utsatthet arbetsledaren upplever och svårigheten att behålla sin integritet.

Målgrupp

Ledare inom personlig assistans

Innehåll

 • Varför vill jag leda personlig assistans?
 • Varför vill jag verka genom personliga assistenter?
 • Vad är stöd och service?
 • Vem har rätt till personlig assistans? Inklusive kort tillbakablick
 • Leva som andra
 • Genomförandeplanen respektive individuell plan
 • Aktuell lagstiftning – socialrätt
 • Chefens viktigaste verktyg är du själv!
 • Integrerat ansvar för Verksamhet, Ekonomi, Personal och Arbetsmiljö (VEPA-ansvar)
 • Arbetslagsutveckling
 • Spetskompetens
 • Arbetsrätt
 • Chefens stöd
 • Dokumentation respektive anteckningar

Arbetsformer

Föreläsning där teori varvas med praktiska exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Ledarskap inom personlig assistans

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Ledarskap inom personlig assistans ger dig bland annat kunskaper om aktuell lagstiftning, arbetslagsutveckling och vad stöd och service är

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Autism inom LSS

Autism inom LSS

Autism inom LSS - Företagsutbildningen som handlar om autism och autismliknande tillstånd - orsaker, symtom, diagnos och bedömning.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga

Under utbildningen får du kunskaper inom bemötande, etik och kommunikation med fokus på att möta anhöriga.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS ger dig kunskaper om bland annat olika typer av mål och brukarens delaktighet i att fastställa mål.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Utbildningen att åldras med intellektuell funktionsnedsättning går igenom demensbegreppet och demenssjukdomar samt det normala åldrandet.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Epilepsi

Epilepsi

Aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

LSS-verksamheter är verksamheter där utveckling och förnyelse behövs. Allt fler diagnoser och funktionsnedsättningar upptäcks och verksamheterna behöver hänga med i utvecklingen. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans, hemsjukvård eller annan verksamhet där du möter personer med funktionsnedsättningar.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17