LÄKEMEDEL OCH LÄKEMEDELSHANTERING

Hur åldrandet påverkar effekten av läkemedel och läkemedelshantering i äldreomsorgen

Läkemedel och läkemedelshantering. Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen för äldre personer och de drabbas också betydligt oftare av läkemedelsbiverkningar än yngre. Detta beror på att åldrandet påverkar kroppens sätt att ta hand om läkemedel och att äldre personer också ofta har flera läkemedel samtidigt.

När vi åldras förändras vår kropp. Antalet äldre i Sverige ökar och därmed också antalet äldre som behandlas med olika typer av läkemedel. Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen hos äldre. De allra äldsta, från 80 år och uppåt använder i snitt 5-6 läkemedel per person. Därför är det angeläget att sjuksköterskor och personal inom äldreomsorgen har tillräcklig kunskap om läkemedel, läkemedelshantering och läkemedelsbiverkningar. Under utbildningen Läkemedel och läkemedelshantering får du kunskap om läkemedel och åldrande samt administrering, delegering och dokumentation.

Åldrandet i sig gör att känsligheten för läkemedel ökar. Många äldre använder också flera preparat samtidigt då de oftare drabbas av olika sjukdomar och besvär som måste medicineras. Detta gör att risken för biverkningar ökar hos äldre personer. Upp till en femtedel av alla akuta inläggningar av äldre personer på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Allmänt om läkemedel samt vanliga läkemedel hos äldre
 • Olika läkemedelsformer och administrering av de olika läkemedelsformerna samt praktiska tips
 • Läkemedelsavvikelser – avvikelserapportering
 • Hur åldrandet påverkar effekten av läkemedel
 • Biverkningar av läkemedel
 • Delegering och dokumentation
 • Psykofarmaka
 • Viktiga observationer
 • Sjuksköterskans roll vid läkemedelshantering – att anmäla biverkningar
 • Sjuksköterskans roll vid delegering av läkemedel
 • Praktiska råd att tänka på
 • Aktuell forskning inom området

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med samtal, dialog och reflektioner utifrån dokumenterade verklighetsbaserade omvårdnadssituationer.

Omfattning

Utbildningen omfattar hel- eller halvdag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Läkemedel och läkemedelshantering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Under utbildningen Läkemedel och läkemedelshantering får du kunskap om läkemedel och åldrande samt administrering, delegering och dokumentation

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 ger dig kunskap inför att ge adekvata faktaupplysningar eller bedöma om en person behöver uppsöka akutsjukvård

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor

Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor

Få kunskaper om psykiatriska diagnoser hos äldre och hur du professionellt kan bemöta och stödja personerna.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sårbehandling

Sårbehandling

Hur olika typer av sår skall behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

Som sjuksköterska är det viktigt att sätta korrekta omvårdnadsdiagnoser (NANDA) som blir en förutsättning för att sätta in rätt åtgärd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Riksforum för sjuksköterskor 8-9 december 2022

Riksforum för sjuksköterskor 8-9 december 2022

Årets konferens för sjuksköterskor hålls i Stockholm. Lyssna till bl.a. Anders Ekholm, Malin Hofflander och Eva Styrwoldt.

DATUM 8-9 december 2022

OMRÅDE Sjuksköterska

TYP Konferens

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17