×
 

LÄKEMEDEL OCH LÄKEMEDELSHANTERING

Hur åldrandet påverkar effekten av läkemedel och läkemedelshantering i äldreomsorgen

Läkemedel och läkemedelshantering. Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen för äldre personer och de drabbas också betydligt oftare av läkemedelsbiverkningar än yngre. Detta beror på att åldrandet påverkar kroppens sätt att ta hand om läkemedel och att äldre personer också ofta har flera läkemedel samtidigt.

När vi åldras förändras vår kropp. Antalet äldre i Sverige ökar och därmed också antalet äldre som behandlas med olika typer av läkemedel. Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen hos äldre. De allra äldsta, från 80 år och uppåt använder i snitt 5-6 läkemedel per person. Därför är det angeläget att sjuksköterskor och personal inom äldreomsorgen har tillräcklig kunskap om läkemedel, läkemedelshantering och läkemedelsbiverkningar. Under utbildningen Läkemedel och läkemedelshantering får du kunskap om läkemedel och åldrande samt administrering, delegering och dokumentation.

Åldrandet i sig gör att känsligheten för läkemedel ökar. Många äldre använder också flera preparat samtidigt då de oftare drabbas av olika sjukdomar och besvär som måste medicineras. Detta gör att risken för biverkningar ökar hos äldre personer. Upp till en femtedel av alla akuta inläggningar av äldre personer på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Allmänt om läkemedel samt vanliga läkemedel hos äldre
 • Olika läkemedelsformer och administrering av de olika läkemedelsformerna samt praktiska tips
 • Läkemedelsavvikelser – avvikelserapportering
 • Hur åldrandet påverkar effekten av läkemedel
 • Biverkningar av läkemedel
 • Delegering och dokumentation
 • Psykofarmaka
 • Viktiga observationer
 • Sjuksköterskans roll vid läkemedelshantering – att anmäla biverkningar
 • Sjuksköterskans roll vid delegering av läkemedel
 • Praktiska råd att tänka på
 • Aktuell forskning inom området

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med samtal, dialog och reflektioner utifrån dokumenterade verklighetsbaserade omvårdnadssituationer.

Omfattning

Utbildningen omfattar hel- eller halvdag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Läkemedel och läkemedelshantering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Under utbildningen Läkemedel och läkemedelshantering får du kunskap om läkemedel och åldrande samt administrering, delegering och dokumentation

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

NANDA – Omvårdnadsdiagnos

NANDA – Omvårdnadsdiagnos

NANDA kan vara ett bra stöd för att beskriva omvårdnaden. När användningen av elektroniska patientjournaler ökar ger standardiserade omvårdnadsterminologier som NANDA en möjlighet att samla omvårdnadsdata och underlätta systematisk analys inom och mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Sjuksköterska

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Geriatrik och gerontologi

Geriatrik och gerontologi

Utbildningen Geriatrik och gerontologi ger fördjupade kunskaper om hur det normala åldrandet förändrar kroppens funktioner. Vi går igenom sjukdomar som drabbar äldre och hur den åldrande kroppen reagerar på olika läkemedel.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utredning, beslut och dokumentation enligt SoL

Utredning, beslut och dokumentation enligt SoL

Vad ligger till grund för beslut om olika stöd- och hjälpinsatser eller flyttning till särskilt boende

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Äldres munhälsa

Äldres munhälsa

kunskaper om hur du som sjuksköterska kan minska riskerna med oral hälsa.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Läkemedel och läkemedelshantering

Läkemedel och läkemedelshantering

Under utbildningen Läkemedel och läkemedelshantering får du kunskap om läkemedel och åldrande samt administrering, delegering och dokumentation

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss