KVALIFICERAD HANDLEDNING FÖR BISTÅNDSBEDÖMARE

För allt fler yrken har handledning blivit ett viktigt inslag. Att ha och få handledning ses numera som en viktig kvalitetssäkring. Inom äldreomsorgen har handledning börjat diskuteras relativt sent. Biståndsbedömarens yrkesroll har blivit allt viktigare under de senaste åren - inte minst under Corona.

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare är en handledning med utbildningsinslag för biståndshandläggarna i en kommun/stadsdel. Dagarna skräddarsys utifrån det behov ni har samt ett aktuellt tema som väljs utav er. Det finns möjlighet att samverka mellan två kommuner.

De som efterfrågar handledning uttrycker ofta ett behov av stöd i yrkesrollen samt en önskan om att ”bli bättre”, dvs. bli mer kompetenta yrkesutövare. Att få handledning på det arbete man utför ses som en positiv tillgång som ger bättre kvalitet i verksamheten.

Biståndshandläggarens kompetens och kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för en god kvalitet i det sociala arbetet. Att vara kompetent betyder att biståndshandläggaren har tillräckligt adekvata förmågor för sina arbetsuppgifter. Att erbjuda handledning för att förstärka dessa förmågor är alltså att öka kvaliteten inom socialt arbete.

Målgrupp

Denna handledning vänder sig till biståndshandläggare inom kommun eller stadsdel.

Upplägg

  • Kort utbildningsinslag utifrån ett tema som arbetsgruppen väljer
  • Diskussion och egna erfarenheter i anknytning till temat
  • Möjlighet att diskutera egna ärenden och arbetssituationer

Omfattning

Dessa tillfällen ges under 2-4 halvdagar per termin och bestäms i samråd med KompetensUtvecklingsInstitutet, utbildare och kommun. Möjlighet finns att skräddarsy upplägget så att det passar er verksamhet.

Infoblad för Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare är en handledning med utbildningsinslag för biståndshandläggarna i en kommun/stadsdel.

OMRÅDE LSS, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17