KULTUR, TRADITION OCH HÖGTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN

En tradition är något som man brukar göra och som återkommer regelbundet. En högtid är en speciell och viktig händelse som firas ofta, till exempel påsk. Många traditioner och högtider som firas i Sverige kommer från religionen. En del traditioner har en kristen bakgrund. En del kommer från den tid då människorna i Sverige hade flera gudar. I dag är religiösa traditioner och högtider framförallt helger då familj och vänner träffas.

På denna utbildning får du lära dig bakgrunden till de svenska traditionerna och får praktiska tips och idéer till hur du kan följa och arbeta med årstider och årets högtider i gemenskap med de äldre. Syftet med utbildningen Kultur, tradition och högtider är att du ska kunna skapa ”guldstunder” för de äldre genom att använda musik, mat och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

Att fira högtider går långt tillbaka i tiden, både medeltiden och
katolska kyrkan har haft stort inflytande på hur firandet går till i Sverige idag. Att utföra aktiviteter med kulturella och traditionella kopplingar tillsammans med andra ökar deltagande hos äldre, vilket även stärker känslan av en identitet

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Jul och nyår
  • Påsk
  • Valborg
  • Midsommar
  • Helgdagar
  • Kyrkliga högtider
  • Luciafirande

Arbetsformer

Kort teoretisk genomgång av högtidernas och helgdagarnas bakgrund. Presentation av sedvänjor, måltider samt musik i samband med högtider samt helger. Förslag och idéer till aktiviteter som anknyter till högtiderna samt helgerna.

Omfattning

Utbildningen omfattar hel- eller halvdag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Kultur, tradition och högtider

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Kultur tradition och högtider lär dig bakgrunden till svenska traditioner. Skapa ”guldstunder” med musik och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17