KULTUR, TRADITION OCH HÖGTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN

En tradition är något som man brukar göra och som återkommer regelbundet. En högtid är en speciell och viktig händelse som firas ofta, till exempel påsk. Många traditioner och högtider som firas i Sverige kommer från religionen. En del traditioner har en kristen bakgrund. En del kommer från den tid då människorna i Sverige hade flera gudar. I dag är religiösa traditioner och högtider framförallt helger då familj och vänner träffas.

På denna utbildning får du lära dig bakgrunden till de svenska traditionerna och får praktiska tips och idéer till hur du kan följa och arbeta med årstider och årets högtider i gemenskap med de äldre. Syftet med utbildningen Kultur, tradition och högtider är att du ska kunna skapa ”guldstunder” för de äldre genom att använda musik, mat och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

Att fira högtider går långt tillbaka i tiden, både medeltiden och
katolska kyrkan har haft stort inflytande på hur firandet går till i Sverige idag. Att utföra aktiviteter med kulturella och traditionella kopplingar tillsammans med andra ökar deltagande hos äldre, vilket även stärker känslan av en identitet

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Jul och nyår
  • Påsk
  • Valborg
  • Midsommar
  • Helgdagar
  • Kyrkliga högtider
  • Luciafirande

Arbetsformer

Kort teoretisk genomgång av högtidernas och helgdagarnas bakgrund. Presentation av sedvänjor, måltider samt musik i samband med högtider samt helger. Förslag och idéer till aktiviteter som anknyter till högtiderna samt helgerna.

Omfattning

Utbildningen omfattar hel- eller halvdag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Kultur, tradition och högtider

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Kultur tradition och högtider lär dig bakgrunden till svenska traditioner. Skapa ”guldstunder” med musik och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

OMRÅDE Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17