Konsten att skaps arbetsglädje

Att känna glädje på sitt arbete är en avgörande faktor för både företagets framgång och det personliga välmåendet hos dess medarbetare. Arbetsglädje skapar en positiv arbetsmiljö som inte bara ökar produktiviteten utan också minskar stress och utbrändhet. Genom att tillämpa metoder som används inom lösningsfokuserat arbete kan organisationer skapa en arbetskultur som främjar denna glädje och välmående på arbetsplatsen.

Som chef och ledare är det viktigt att främja arbetsglädje för att nå effektivitet och framgång i verksamheten. Ett stort plus är om du som chef har konsten att skapa arbetsglädje hos medarbetarna. Under utbildningen arbetar vi konkret med vad du som chef konkret kan göra för att öka arbetsglädje och där med få effektivitet och framgång i verksamheten.

Att dina medarbetare känner glädje är oftast inget som uppstår slumpmässigt, utan chefen och medarbetarna måste hitta metoder för att systematiskt skapa glädje och välmående inom gruppen. Att dina anställda känner entusiasm i sitt jobb reflekterar även bra på dig som chef. Arbetsglädje minskar även risk för stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen och skapar lojalitet kring dina medarbetare.

Jag vill göra en förfrågan!

Fyll i formuläret så återkommer
vi till dig så snart vi kan.

Styrkor, mål och visioner

Lösningsfokuserat arbete handlar om att identifiera och bygga på det som fungerar bra istället för att fokusera på problem och hinder.

 1. Styrkor och resurser:
  Istället för att ständigt leta efter brister och problem kan organisationer och ledare använda lösningsfokuserade metoder för att identifiera och utnyttja medarbetarnas styrkor och resurser. Genom att uppmärksamma och utveckla det som medarbetarna är bra på, ökar deras känsla av kompetens och prestation.
 2. Mål och visioner:
  Genom att fokusera på framtida mål och visioner, snarare än att fastna i nuvarande problem, kan medarbetare känna sig mer inspirerade och motiverade. Lösningsfokuserade samtal kan hjälpa till att skapa en gemensam vision som engagerar och riktar alla mot samma mål.

Kreativ problemlösning och en positiv arbetskultur

 • Kreativ problemlösning:
  Istället för att fastna i att analysera problem kan lösningsfokuserat arbete hjälpa medarbetare att tänka kreativt och hitta innovativa lösningar. Detta öppnar dörren för nya möjligheter och kan vara mycket givande.
 • Skapa en positiv arbetskultur:
  Genom att använda lösningsfokuserade metoder i ledarskap och kommunikation kan organisationer skapa en arbetskultur som är präglad av positivitet, öppenhet och tillit. Detta gör att medarbetare känner sig mer bekväma att dela idéer och uttrycka sina åsikter.

Under utbildningen får du fler och mer ingående metoder för lösningsfokuserat arbete och hur ni som organisation kan skapa en miljö där medarbetare trivs och blomstrar, vilket i sin tur gynnar både individens och företagets framgång. Det är en investering i en hållbar och hälsosam arbetskultur.

Målgrupp

Utbildningen är till för chefer eller personer med någon form av ledaransvar. Utbildningen kan även anpassas för personal inom exempelvis förskola eller vård och omsorg.

Utbildningens innehåll

 • Vad främjar arbetsglädje?
 • Att skapa gemenskap, framgång, motivation, positiva tankar och känslor
 • Konsten att fira framgångar och tillåta hjältar
 • Att kunna ge uppskattning, visa omtanke och ha roligt
 • Vikten av att ge konstruktiv feedback, uppmuntran och beröm
 • Att skapa förutsättningar för och stimulera till ett kreativt tänkande
 • God kommunikation – en viktig grund för arbetsglädje
 • Tydlighet – effektivitet – trygghet
 • Vad kan hota den psykosociala arbetsmiljön?
 • Vad kan vi göra för att öka arbetsglädje och effektivitet?

Konsten att skapa arbetsglädje

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07