KONFLIKTHANTERING GENOM REPARATIVA DIALOGER

Ett sätt att skapa tillit till sig själv och bygga en starkare gemenskap i barngrupper

Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära dem hantera sina konflikter så att de blir trygga och skickliga på socialt samspel. Genom återkommande cirkelsittningar kan man börja med att lära sig att sätta ord på sina känslor och utveckla empati för varandra. Hur kändes det att leka på gården idag? I form av olika gestaltningar får de sedan träna på konflikthantering. Genom reparativa dialoger kan man både förebygga konflikter och kränkningar och hantera dem när de uppstår på ett sätt som utvecklar empati och förmåga att ta ansvar för sina handlingar.

Konflikthantering genom reparativa dialoger har använts med framgång i skolor i olika länder runt om i världen och resulterat i att man kommit tillrätta med både våld och skadegörelse. Som åskådare utforskar vi konflikterna tillsammans genom några enkla frågor. Vad hände? Vad behöves för att det ska kännas bra igen? Frågorna används sedan för att hantera konflikterna som uppstår mellan barnen i förskolans vardag. På förskolan ska alla kunna känna en tillit till att vi genom dialog kan reparera det som går fel.

Under denna kvällsföreläsning kommer vi att beskriva vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till förskolans eller skolans värdegrund. Vi kommer att ge flera exempel på hur man konkret kan arbetar med reparativa dialoger i förskolan, skolan eller i fritidshem, både förebyggande, när det uppstår konflikter mellan barnen och hur det i förlängningen kan påverkar kulturen.

Målgrupp

Denna kvällsföreläsning/workshop kan antingen rikta sig gentemot förskolans perspektiv och dess personal, eller mot skolan och fritidshemmets perspektiv och dess personal.

Innehåll

Förskola
 • En internationell demokratirörelse
 • Den perfekta cirkeln
 • Respekt-ansvar-relationer
 • Olika ledarskapsstilar
 • Grundaffekterna
 • Skamkompassen
 • Från skam till stolthet
 • Olika typer av reparativa dialoger
 • Exempel på gestaltningar
Fritidshem
 • Reparativ rättvisa och retributiv rättvisa
 • En internationell demokratirörelse
 • Den perfekta cirkeln
 • Respekt-ansvar-relationer
 • Olika ledarskapsstilar
 • Grundaffekterna
 • Skamkompassen
 • Från skam till stolthet
 • Olika typer reparativa dialoger

Arbetsformer

Teoretiska avsnitt med gestaltande inslag, smågruppsdiskussioner, rollspel och övningar samt filmvisning.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Konflikthantering genom reparativa dialoger

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Konflikthantering genom reparativa dialoger beskriver vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till värdegrund

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.