×

 

KONFLIKTHANTERING GENOM REPARATIVA DIALOGER

Ett sätt att skapa tillit till sig själv och bygga en starkare gemenskap i barngrupper

Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära dem hantera sina konflikter så att de blir trygga och skickliga på socialt samspel. Genom återkommande cirkelsittningar kan man börja med att lära sig att sätta ord på sina känslor och utveckla empati för varandra. Hur kändes det att leka på gården idag? I form av olika gestaltningar får de sedan träna på konflikthantering. Genom reparativa dialoger kan man både förebygga konflikter och kränkningar och hantera dem när de uppstår på ett sätt som utvecklar empati och förmåga att ta ansvar för sina handlingar.

Konflikthantering genom reparativa dialoger har använts med framgång i skolor i olika länder runt om i världen och resulterat i att man kommit tillrätta med både våld och skadegörelse. Som åskådare utforskar vi konflikterna tillsammans genom några enkla frågor. Vad hände? Vad behöves för att det ska kännas bra igen? Frågorna används sedan för att hantera konflikterna som uppstår mellan barnen i förskolans vardag. På förskolan ska alla kunna känna en tillit till att vi genom dialog kan reparera det som går fel.

Under denna kvällsföreläsning kommer vi att beskriva vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till förskolans eller skolans värdegrund. Vi kommer att ge flera exempel på hur man konkret kan arbetar med reparativa dialoger i förskolan, skolan eller i fritidshem, både förebyggande, när det uppstår konflikter mellan barnen och hur det i förlängningen kan påverkar kulturen.

Målgrupp

Denna kvällsföreläsning/workshop kan antingen rikta sig gentemot förskolans perspektiv och dess personal, eller mot skolan och fritidshemmets perspektiv och dess personal.

Innehåll

Förskola
 • En internationell demokratirörelse
 • Den perfekta cirkeln
 • Respekt-ansvar-relationer
 • Olika ledarskapsstilar
 • Grundaffekterna
 • Skamkompassen
 • Från skam till stolthet
 • Olika typer av reparativa dialoger
 • Exempel på gestaltningar
Fritidshem
 • Reparativ rättvisa och retributiv rättvisa
 • En internationell demokratirörelse
 • Den perfekta cirkeln
 • Respekt-ansvar-relationer
 • Olika ledarskapsstilar
 • Grundaffekterna
 • Skamkompassen
 • Från skam till stolthet
 • Olika typer reparativa dialoger

Arbetsformer

Teoretiska avsnitt med gestaltande inslag, smågruppsdiskussioner, rollspel och övningar samt filmvisning.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Konflikthantering genom reparativa dialoger

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Konflikthantering genom reparativa dialoger beskriver vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till värdegrund

Område Barn och fritid, Förskola

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Konflikthantering genom reparativa dialoger

Konflikthantering genom reparativa dialoger

Konflikthantering genom reparativa dialoger beskriver vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till värdegrund

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Utbildningen Autism inom förskolan och fritidsverksamhet ger kunskaper för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan

Under föreläsningen Anknytning i förskolan får du kunskap om anknytning och verktyg för att använda denna i det dagliga arbetet.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Att samarbeta i team

Att samarbeta i team

Stora krav ställs på samarbete i arbetslag och att samarbeta i team för att bland annat erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar. Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss