KOL OCH ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN

Specifik omvårdnad vid KOL

I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL. Många med KOL, såväl rökare som icke-rökare, är helt besvärsfria och symtomen förväxlas lätt med rökhosta, astma, svår förkylning eller naturligt åldrande. En vanlig riskfaktor vid KOL är även ofrivillig viktnedgång.

Akut och kronisk lungsjukdom blir allt vanligare hos medelålders och äldre personer. Personer med andningsbesvär som får dessa diagnoser behöver både säker medicinsk behandling och speciella omvårdnadsåtgärder. Under denna utbildning tar vi upp de vanligaste lungsjukdomarna som drabbar äldre, det akuta omhändertagandet samt förebyggande åtgärder och tecken på försämring som kräver medicinska och omvårdande åtgärder. Utbildningen KOL och andra sjukdomar ger dig bland annat kunskaper om andningsorganens anatomi samt fysiska, psykosociala och existentiella konsekvenser.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Andningsorganens anatomi och fysiologi
 • Vad är KOL?
 • Vad är astma?
 • Symtom, diagnos, symtomlindring och aktuell medicinsk behandling vid astma, lunginflammation, emfysem, kronisk bronkit
 • Varför förväxlas symtomen ofta med vanliga ålderstecken som astma, hjärtsvikt?
 • Fysiska, psykosociala och existentiella konsekvenser
 • Specifik omvårdnad vid KOL
 • Den onda cirkeln; andning, energibehov, kondition, nutrition
 • Akut omhändertagande vid sjukdomsdebut eller försämrat tillstånd
 • Syrgasbehandling i hemmet
 • Att förhindra att sjukdomen förvärras
 • Forskning och utveckling

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med samtal och reflektioner kring omhändertagande och etiska dilemman baserade på verkliga händelser inom äldreomsorgen.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för KOL och andra sjukdomar i andningsorganen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

KOL och andra sjukdomar tar upp de vanligaste lungsjukdomarna som drabbar äldre, det akuta omhändertagandet samt förebyggande åtgärder.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.