KOL OCH ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN

Specifik omvårdnad vid KOL

I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL. Många med KOL, såväl rökare som icke-rökare, är helt besvärsfria och symtomen förväxlas lätt med rökhosta, astma, svår förkylning eller naturligt åldrande. En vanlig riskfaktor vid KOL är även ofrivillig viktnedgång.

Akut och kronisk lungsjukdom blir allt vanligare hos medelålders och äldre personer. Personer med andningsbesvär som får dessa diagnoser behöver både säker medicinsk behandling och speciella omvårdnadsåtgärder. Under denna utbildning tar vi upp de vanligaste lungsjukdomarna som drabbar äldre, det akuta omhändertagandet samt förebyggande åtgärder och tecken på försämring som kräver medicinska och omvårdande åtgärder. Utbildningen KOL och andra sjukdomar ger dig bland annat kunskaper om andningsorganens anatomi samt fysiska, psykosociala och existentiella konsekvenser.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Andningsorganens anatomi och fysiologi
 • Vad är KOL?
 • Vad är astma?
 • Symtom, diagnos, symtomlindring och aktuell medicinsk behandling vid astma, lunginflammation, emfysem, kronisk bronkit
 • Varför förväxlas symtomen ofta med vanliga ålderstecken som astma, hjärtsvikt?
 • Fysiska, psykosociala och existentiella konsekvenser
 • Specifik omvårdnad vid KOL
 • Den onda cirkeln; andning, energibehov, kondition, nutrition
 • Akut omhändertagande vid sjukdomsdebut eller försämrat tillstånd
 • Syrgasbehandling i hemmet
 • Att förhindra att sjukdomen förvärras
 • Forskning och utveckling

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med samtal och reflektioner kring omhändertagande och etiska dilemman baserade på verkliga händelser inom äldreomsorgen.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för KOL och andra sjukdomar i andningsorganen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

KOL och andra sjukdomar tar upp de vanligaste lungsjukdomarna som drabbar äldre, det akuta omhändertagandet samt förebyggande åtgärder.

OMRÅDE Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17