INTEGRATION I VÅRD OCH OMSORG

Verktyg för att underlätta för medarbetare med svenska som andraspråk

Idag arbetar människor från många olika kulturer inom vård och omsorg. Olikheterna berikar! Men för att alla ska förstå varandra, kan det behövas utbildning och information. Den äldres trygghet skall alltid garanteras. För att integrationen ska fungera behöver din arbetsplats fungerande arbetslag där alla arbetar mot samma mål.

För att kunna bli bättre behöver vi se att olikheter berikar vårt uppdrag. Vi behöver bry oss om varandra, reagera och agera. Våga utmana och skapa förändring. Med närhet mellan människor som växer, lever och åldras skapar vi trygghet! Utbildningen Integration i vård och omsorg ger dig bland annat kunskaper om empowerment - KASAM och kulturella traditioner.

Hur kan vi använda Genomförandeplanen som ett verktyg för att uppnå en god livskvalitet för brukaren, vad innebär uppdraget som kontaktman och att arbeta behovsstyrt?  Vilka styrdokument måste följas? Vad är viktigt att känna till kring traditioner, mat och andra kulturer över huvud taget?

Denna utbildning skräddarsys i samverkan med chef och berörd personal. Vi utgår från er organisations värdegrunder och styrdokument. Våra utbildare har lång  erfarenhet av att arbeta med och utbilda personal från olika kulturer inom vård och omsorg.

Förslag på upplägget kommer att anpassas i samråd mellan dig som kund och utbildarna.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till baspersonal inom vård & omsorg.

Innehåll

Uppdrag som stödperson/kontaktman
 • Att arbeta behovsstyrt
 • Verktyg i arbetet
 • Vad är en bra stödperson/kontaktman
 • Att vara professionell
 • Empowerment – KASAM
 • Självkännedom
Att arbeta behovsstyrt
 • ICF-IBIC
 • Empowerment – KASAM
 • Samarbete – kollegor & andra yrkesfunktioner + konflikthanteringeställningen – utredningen från handläggaren
 • Planera-Genomföra – Utvärdera – förbättra i samverkan med brukaren
 • Genomförandeplan
 • Uppföljning
 • Att dokumentera – varför – när, var & hur, avvikelser
 • Språkets betydelse – vanligt förekommande ord i yrket
 • Att skriva kortfattat & tydligt – ordens betydelse – undvika värderingar
 • Samverkan med anhöriga – företrädare
Verktyg i arbetet
 • Samtalsmodell (MI) öppna –slutna frågor – kroppsspråk
 • Att lyssna
 • Tekniska hjälpmedel
 • Att ge information – att ta emot instruktion
 • Värdegrunder
 • SoL – LSS -HSL
 • Kulturella traditioner
 • Etiska frågeställningar

Arbetsformer

Föreläsning där teori varvas med praktiska exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Integration i vård och omsorg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Integration i vård och omsorg skräddarsys i samverkan med chef och berörd personal. Våra utbildare har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda personal från olika kulturer inom vård och omsorg.

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17