×
 

HOT OCH VÅLD INOM VÅRD OCH OMSORG

Hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats och vad du kan göra om en våldssituation uppstår

Hot och våld inom vård och omsorg. Inom vård och omsorg uppkommer många situationer där personalen kan utsättas för hot och våld. Typen av våld som förekommer kan skilja sig något mellan verksamheterna men mycket av det som utgör grundproblem är dock gemensamt. Uppemot 60% av alla anmälningar som leder till skador eller sjukskrivning kommer från vårdsektorn. Utredning av risker för hot och våld samt utbildning av personal är åtgärder som kan förebygga incidenter.

Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident? Under denna utbildning om hot och våld får du kunskaper om hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats samt vad du som individ kan göra om en våldssituation uppstår. Utbildningen Hot och våld inom vård och omsorg ger dig bland annat kunskaper om arbetsmiljölagen och anmälan, kamratstöd och uppföljning.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till all personal som arbetar inom någon form av vård- och omsorgsverksamhet.

Innehåll

  • Hot och våldssituationer som kan uppstå, verksamhetsnära exempel.
  • Arbetsmiljölagen och föreskrifter som gäller hot och våld. AFS 1993:2, AFS 2001:1, AFS 2015:4
  • Regelverk SOSFS 2011:9
  • Arbetsmiljöverkets uppdrag
  • Att arbeta förebyggande
  • Vad ska man göra när det inträffat en incident AFS 1997:7 Anmälan, kamratstöd och uppföljning
  • Att hantera en våldsam person. Vad kan jag göra? Vad får jag göra?
  • Att polisanmäla.  Vad är viktigt att tänka på?
  • Samtalsmetodik och bemötande
  • Blåljus sabotagelagen – ny lag som kan göra skillnad?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller såväl teoretisk genomgång, reflektion samt praktiska övningar och exempel från deltagarnas egen vardag.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Hot och våld inom vård och omsorg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Hot och våld inom vård - Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident?

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Utbildningen Basala hygienrutiner ger dig kunskaper om hur du arbetar för att förhindra smittspridning och infektioner genom att arbeta säkert

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda

Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda

Att introducera nyanställda på ett bra sätt är välinvesterade pengar för alla parter och ökar förutsättningarna för trivsel, engagemang och lojalitet

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen

Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen

Utbildningen att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen belyser möjligheten att arbeta med funktionsbevarande mål.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Att utveckla kontaktmannaskapet

Att utveckla kontaktmannaskapet

Att utveckla kontaktmannaskapet vill utveckla nya arbetssätt genom att bl.a. förstärka det som fungerar bra och hitta nya lösningar och metoder.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning gör personal inom omsorg ofta. Då är det viktigt att ha rätt kunskap och kompetens.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss