HJÄRT-LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN FÖR VUXEN

Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Att agera vid olycksfall och i tidigt skede starta med hjärtkompressioner ökar chansen för överlevnad för person som drabbats. Det är viktigt att vi handlar snabbt, de första minuterna är livsavgörande. Syftet med första hjälpen för vuxen och hjärt-lungräddning är att hålla den skadade vid liv tills annan hjälp anländer. Det gäller att snabbt hjälpa den skadade eller sjuke att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda.

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och att utföra hjärt-lungräddning.

Innehåll

 • L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulationssvikt)
 • Akuta sjukdomstillstånd/Hastigt insjuknande
 • Att organisera och handla på olycksplatsen
 • Larma
 • Fri luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Kontroll av andning och puls
 • Tryckförband vid större blödningar
 • Kontroll av medvetande
 • Att förebygga cirkulationssvikt
 • Förflyttning av skadad person
 • Åtgärder vid psykiska reaktioner
 • Att ta hand om medvetslös person
 • Att utföra hjärt-lungräddning (enligt den modell som Svenska Cardiologföreningen har tagit fram)

Upplägg

Teori varvat med mycket praktiska övningar under 8 timmar.

Plats

Utbildningen utförs i grupp på arbetsplatsen eller i någon av våra lokaler, under ett eller två tillfällen.

Infoblad för Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen För Vuxen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.