HJÄRT-LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN FÖR BARN

Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Att agera vid barnolycksfall och i tidigt skede starta med hjärtkompressioner ökar chansen för överlevnad för barn som drabbats. Det är viktigt att vi handlar snabbt, de första minuterna är livsavgörande.

Syftet med första hjälpen och hjärt-lungräddning är att hålla den skadade vid liv tills annan hjälp anländer. Det gäller att snabbt hjälpa den skadade eller sjuke att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda. Utbildningen Första hjälpen för Barn ger dig bland annat kunskaper om åtgärder vid medvetslösenhet och hur du utför hjärt-lungräddning på ett barn.

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som du kan ge till någon som har slutat andas eller till någon vars hjärta har slutat slå. Det är mycket ovanligt att hjärtat slutar slå hos barn. Den vanligaste anledningen till att barn blir livlösa är istället att de har slutat att andas.

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn och att utföra hjärt-lungräddning på barn och den ger dig kunskap om hur du kan förebygga att barn råkar ut för en olyckshändelse.

Innehåll

HLR – Hjärt- och lungräddning för barn
 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Kontroll av livstecken, medvetande och andning
 • Åtgärder vid medvetslöshet – stabilt sidoläge
 • Utföra hjärt-lungräddning
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
Barnolycksfall – bedömning och åtgärder vid
 • Förgiftning
 • Drunkning, kvävning
 • Sårskador, brännskador, fallskador, klämskador
 • Organisera och handla på en olycksplats
Akut omhändertagande vid akuta sjukdomstillstånd
 • Allergiska reaktioner
 • Astma
 • Feber, feberkramper
 • Diabetes
 • Epilepsi
Stöd vid psykiska reaktioner

Bedömning och åtgärder

Arbetsformer

Teori varvat med mycket praktiska övningar under 3 timmar.

Infoblad för Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen för Barn

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.