×
 

HISSAD OCH DISSAD

Om barns relationsarbete. Att arbeta långsiktigt för ett inkluderande klimat

I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra. De utforskar teman som makt, genus och etik. De söker samhörighet genom att utmana och ibland överskrida andras gränser. De hissar och dissar varandra.

Arbetet med att etablera, förankra och upprätthålla, bryta upp och avsluta relationer pågår ständigt bland barnen i förskolan. Barns tillvägagångsätt att skapa relationer är komplexa. I detta relationsarbete behöver barnen de vuxnas stöd. Utbildningen Hissad och dissad ger dig bland annat kunskaper om vilka förutsättningar leken har och hur vi stödjer barns samvarokompetens.

Här har vi en naturlig och fantastisk möjlighet att levandegöra de värden som är centrala i läroplanen och att bli mer medvetna om hur vårt förhållningssätt påverkar barnens relationsmönster.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till personal som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem och de första skolåren

Innehåll

Att arbeta långsiktigt för ett inkluderande klimat
 • Närgranska barnens samspel
 • Vilka förutsättningar har leken?
 • Att granska sitt eget ledarskap
 • Hur kommunicerar vi?
 • Vad vet vi om hur barn utvecklar vänskapsrelationer?
 • Hur stödjer vi barns samvarokompetens?
 • Om grundkänslor och självförståelse hos barn
När är det läge att ingripa i barnens förhandlingar och uteslutningar?
 • Respekt och lyhördhet
 • Nolltolerans
 • Time-in
 • Samtala mer
 • Ge egen tid
 • Att stärka barns motivation och självkänsla
 • ”Byt ord” – lär barnen kommunicera bekräftande
 • Positiv feedback – fira alla framsteg
 • Väck känslan för lek

Arbetsformer

Under utbildningen varvas av teori och praktiska övningar och diskussioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Hissad och dissad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Hissad och dissad - I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper är ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Motiverande samtal i förskolan

Motiverande samtal i förskolan

Utbildningen Motiverande samtal i förskolan ger dig bland annat kunskaper om hur vi kan bemöta föräldrar och barn i utmanande situationer.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress - Känslan av stress skapas och uppstår i hög grad av mentala och känslomässiga påfrestningar.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar. Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Digitalisering i förskolan

Digitalisering i förskolan

Vad innebär digitalisering i förskolan? Har du och dina kollegor samma upplevelse av digitaliseringens närvaro i verksamheten?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss