HISSAD OCH DISSAD

Om barns relationsarbete. Att arbeta långsiktigt för ett inkluderande klimat

I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra. De utforskar teman som makt, genus och etik. De söker samhörighet genom att utmana och ibland överskrida andras gränser. De hissar och dissar varandra.

Arbetet med att etablera, förankra och upprätthålla, bryta upp och avsluta relationer pågår ständigt bland barnen i förskolan. Barns tillvägagångsätt att skapa relationer är komplexa. I detta relationsarbete behöver barnen de vuxnas stöd. Utbildningen Hissad och dissad ger dig bland annat kunskaper om vilka förutsättningar leken har och hur vi stödjer barns samvarokompetens.

Här har vi en naturlig och fantastisk möjlighet att levandegöra de värden som är centrala i läroplanen och att bli mer medvetna om hur vårt förhållningssätt påverkar barnens relationsmönster.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till personal som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem och de första skolåren

Innehåll

Att arbeta långsiktigt för ett inkluderande klimat
 • Närgranska barnens samspel
 • Vilka förutsättningar har leken?
 • Att granska sitt eget ledarskap
 • Hur kommunicerar vi?
 • Vad vet vi om hur barn utvecklar vänskapsrelationer?
 • Hur stödjer vi barns samvarokompetens?
 • Om grundkänslor och självförståelse hos barn
När är det läge att ingripa i barnens förhandlingar och uteslutningar?
 • Respekt och lyhördhet
 • Nolltolerans
 • Time-in
 • Samtala mer
 • Ge egen tid
 • Att stärka barns motivation och självkänsla
 • ”Byt ord” – lär barnen kommunicera bekräftande
 • Positiv feedback – fira alla framsteg
 • Väck känslan för lek

Arbetsformer

Under utbildningen varvas av teori och praktiska övningar och diskussioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Hissad och dissad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Hissad och dissad - I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.