×
 

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION FÖR BISTÅNDSBEDÖMARE

För dig som är ny inom yrket

Handläggning och dokumentation är grunden i arbetet som biståndsbedömare. Kunskaperna från socionomutbildningen är betydelsefulla, men inte alltid tillräckliga när de ska omsättas i det praktiska arbetet. Yrkesrollen som biståndsbedömare är komplex och det tar tid att komma in i den. Nya biståndsbedömare behöver mycket stöd av kollegor och chefer, som ofta har brist på tid. Välkommen med din anmälan till utbildningen Handläggning och dokumentation för biståndsbedömare.

Den här utbildningen är en brygga mellan utbildningen och det praktiska arbetet och yrkesrollen. Det tar tid att komma in i arbetet som biståndsbedömare. Utbildningen Handläggning och dokumentation för biståndsbedömare vänder sig såväl nya bedömare som bedömare som arbetat en kortare tid i yrket.

Utbildningen bygger på Socialtjänstlagen, nationell värdegrund för äldreomsorgen, IBIC (Individens Behov I Centrum) tankarna bakom ett salutogent synsätt på handläggning och utförande samt Socialstyrelsens föreskrifter om handläggning och dokumentation.

HANDLÄGGARENS ROLL I ETT VALFRIHETSSYSTEM

Hur vägleder man i valet av utförare på ett konkurrensneutralt sätt?

Hur ser handläggarens roll i ett valfrihetssystem ut? Hur kan man som biståndshandläggare eller LSS-handläggare arbeta och agera i ett valfrihetssystem? Under utbildningen diskuterar vi hur du som handläggare kan förhålla dig både till kund och företag, ge ett gott stöd för den enskilde, agera som konsumentupplysare och rådgivare och ändå vara neutral. Hur vägleder du brukaren i sitt val av utförare på ett konkurrensneutralt sätt?

I utbildningen diskuteras handläggarens roll i valfrihetssystem enligt LOV – en arbetsuppgift som stundtals kan upplevas som komplicerad. Vi går igenom hur rollen ser ut samt handläggarens förhållningssätt både gentemot kunden men också företagen.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till biståndshandläggare och LSS-handläggare i kommunen.

Innehåll

 • Grunder för handläggning och myndighetsutövning
 • Handläggarens uppdrag och roll genom handläggningsprocessen
 • Hur får vi en enhetlighet – ”röd tråd” genom handläggningsprocessen till utförandet?
 • Hur mycket fakta bör en utredning enligt SOL innehålla – dvs hur undviker man att utredningen blir alltför omfattande, utan att man utelämnar relevanta fakta?
 • Vilka fakta bör ingå i beställning/uppdrag till utföraren?
 • Hur dokumenterar vi den enskildes situation och funktionsförmåga på ett respektfullt sätt?
 • Hur skriver man på ett enkelt språk, så att den enskilde förstår?
 • Hur formulerar vi individuella mål för beslut om bistånd som stämmer med personens vilja och som är möjliga att mäta och följa upp? Hur blir personen själv delaktig i att sätta mål?
 • Rollen som biståndshandläggare – vad ingår i mitt ansvar?
 • Hur gör man för att på bästa sätt utforma en samordnad individuell plan, SIP?
Valfrihetssystem
 • Vad innebär det att arbeta i ett valfrihetssystem?
 • Vad innebär myndighetsutövning i detta sammanhang?
 • Hur ser rollen som handläggare ut i ett valfrihetssystem?
 • Att vägleda och vara konkurrensneutral
 • Förhållningssätt till kunden
 • Hur kan man förhålla sig till företagen?
 • Hur kan man ge ett gott stöd för den enskilde, som konsumentupplysare och rådgivare och ändå vara neutral?

Arbetsformer

Under utbildningen varvas teori varvas med dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Handläggning och dokumentation för biståndsbedömare

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Lär dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt dokumentera förändringar i brukarens hälsotillstånd.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Kunskap om sorg och sorgebearbetning och ett empatiskt bemötande.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom

Under Parkinsons sjukdom får man fördjupad kunskap om hur det är att leva med sjukdomen samt hur man kan bidra till att de drabbade får en bra livskvalitet

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

Sinnen och minnen

Sinnen och minnen

Sinnen och minnen lär dig att arbeta på ett sätt som bekräftar personer med demenssjukdom utifrån de sinnen och de kommunikativa nivåer som är intakta

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss