GRUNDLÄGGANDE PSYKIATRI

Flera sjukdomar samtidigt

Utbildningen berättar om det dagens samhälle och dess betydelse för uppkomst av psykiska sjukdomar, liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka. Vi pratar även om de fördomar som finns om psykiska sjukdomar.

Grundläggande psykiatri syftar till att utveckla dina kunskaper om psykisk ohälsa och om vanligt förekommande psykiska sjukdomar. Utbildningen ger dig kunskaperna att utveckla din förmåga i kommunikationen med patienter och brukare. Utbildningen lär dig att mötas med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

Föreläsningen visar på ökningen av psykisk ohälsa i samhället inte minst bland unga. Du får förståelse för att psykisk ohälsa kan drabba alla människor och att det är lika naturligt att söka hjälp för det som för en fysisk sjukdom.

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i psykiatri. Du får lära dig om psykisk ohälsa och om vanligt förekommande psykiska sjukdomar. Du får kunskaper om olika diagnoser, behandling, omvårdnadsåtgärder, rehabilitering samt om kommunikation och bemötande.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som behöver grundläggande kunskaper i psykiatri.

Innehåll

  • Psykiatrin ur ett historiskt perspektiv
  • Människosyn och förklaringsmodeller
  • Kriser och krisreaktioner
  • Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar
  • Vanligt förekommande symtom
  • Läkemedelsbehandling
  • Psykiatrisk omvårdnad
  • Kommunikation och bemötande
  • Att hantera konfliktsituationer

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teori varvas med fallbeskrivningar, diskussioner och övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar två till fyra tillfällen men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Grundläggande psykiatri

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Recensioner om utbildningen

Kunnig kursledare

Kunnig kursledare och bra anpassat innehåll så att jag förstod

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Psykiatrin är ett område där kontinuerlig forskning ständigt utvecklar och förändrar området. Allt fler diagnoser, kopplingar och behandlingar upptäcks. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller som möter personer med psykiatriska diagnoser inom andra verksamheter.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
FORTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider: alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17

Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan