GERIATRIK OCH GERONTOLOGI

En utbildning för sjuksköterskor och all övrig vårdpersonal

Kunskap om det friska åldrandet liksom kunskap när det gäller sjukdomar under åldrandet är av största vikt för att säkerställa god vård och omsorg av äldre. Socialstyrelsen har i ett flertal rapporter pekat på behovet av stärkta kunskaper inom gerontologi och geriatrik hos såväl sjuksköterskor som övrig vårdpersonal. Detta både för att säkra vårdkvalitet och möta Sveriges demografiska utveckling.

Arbetet inom äldreomsorgen kräver gedigna kunskaper hos personalen eftersom hög ålder medför att risken att drabbas av sjukdomar blir större. På denna utbildning får du lära dig om de vanligaste sjukdomarna som drabbar äldre. Du får ökade kunskaper om bakomliggande orsaker, symtom, behandling, specifik omvårdnad och bemötande vid dessa sjukdomstillstånd. Utbildningen Geriatrik och gerontologi fördjupar du dina kunskaper om hur det normala åldrandet förändrar kroppens funktioner. Vi går igenom sjukdomar som drabbar äldre och hur den åldrande kroppen reagerar på olika läkemedel.

Du får också lära dig om det normala åldrandet. Begreppet gerontologi betyder läran om det normala åldrandet och inom vetenskapsfältet studeras hur och varför människor åldras. Utbildningen innefattar delar som berör det biologiska, psykologiska samt sociala perspektivet på åldrandet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård och personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Kroppens normala åldrande
 • Hur påverkar åldrandet fysiologin i olika organsystem och i hela kroppen?
 • Depression och förvirringstillstånd hos äldre
 • Demens
 • Teoretisk genomgång av de vanligaste sjukdomarna som drabbar äldre
 • Läkemedel och läkemedelsbiverkningar hos äldre
 • Så bedriver du effektiv fall- och skadeprevention för gamla människor
 • Kort teoretisk presentation om samhällets syn på åldrandet och de äldres levnadsvillkor ur ett historiskt perspektiv.
 • Kroppens normala åldrande
 • Vanliga funktionsnedsättningar till följd av åldersförändringar till exempel, minskad muskelstyrka och rörlighet, nedsatt cirkulation och andning, försämrade sinnesfunktioner med mera
 • Äldres hälsa och livsstil
 • Åldrandet ur biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv
 • Orsaker, symtom, behandling och omvårdnad vid hjärt- och kärlsjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Rörelseapparatens sjukdomar
 • Inkontinens och förändringar i mag-tarmsystemet
 • Förändringar i immunsystemet och de vanligaste autoimmunsjukdomarna
 • Diabetes mellitus
 • De vanligaste ögonsjukdomar
 • Nedsatt hörsel
 • Multisjuklighet

Arbetsformer

Teori varvas med dialog och fallstudier i grupp.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Geriatrik och gerontologi

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.