×
 

GENUS, ETNICITET OCH JÄMSTÄLLDHET I ÄLDREOMSORGEN

I dag ser äldreomsorgens personalgrupp allt mer varierad ut. Antalet män inom vårdyrket ökar likaså antalet människor med olika etniciteter. Mångfalden ställer nya krav på arbetsplatsen. Som chef är det särskilt viktigt att ta tillvara medarbetarnas olika styrkor och erfarenheter och på så sätt leda mångfald och arbetet kring genus, etnicitet och jämställdhet.

Under utbildningen Genus etnicitet och jämställdhet lyfter vi dessa frågor ur såväl ett teoretiskt som ur ett vardagslivsperspektiv.  Vi diskuterar möjligheter och utmaningar, där målet är att kursdeltagarna skall öka sina kunskaper och ges verktyg att arbeta kring mångfald, genus, etnicitet och jämställdhet.

Målgrupp

Chefer och ledare inom äldreomsorg och hemtjänst. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen, utredare, kvalitetsutvecklare eller personal som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll

  • Vad innebär förändringarna inom äldreomsorgen och vilka krav ställer det på mig som verksam inom äldreomsorgen?
  • Vad betyder genus, etnicitet och mångfald och vilken relevans har de inom äldreomsorgen?
  • Hur kan vi reflektera och arbeta med frågor som handlar om mångfald i praktiken?
  • Strategier för att ta tillvara på medarbetarnas erfarenheter och olikheter i organisationen.

Arbetsformer

Teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska övningar och reflektion som ger pedagogiska metoder för arbetet.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

En arbetsplatsförlagd utbildning utformas i samråd med uppdragsgivaren, men kan utöver det som nämns ovan, handla om hur vi tillvaratar olikheter bland medarbetarna, utformning, förankring  och uppföljning av jämlikhet och jämställdhetsmål- från pappret till praktiken.

Denna utbildning kan även ges till kvalitetsutvecklare och jämställdhetsstrateger som har detta som uppgift.

Infoblad för Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kost och nutrition senare i livet

Kost och nutrition senare i livet

Hur förändras behov och förutsättningar för kost och nutrition senare i livet? Hur kan munhälsa, medicinering och samsjuklighet påverka matintag och behov?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Psykiatriska diagnoser

Psykiatriska diagnoser

Kunskaper om diagnoser och hur du på ett professionellt sätt kan bemöta och stödja personerna

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Värdegrund, bemötande och förhållningssätt

Värdegrund, bemötande och förhållningssätt

Värdegrund bemötande och förhållningssätt ger dig kunskap om metoder för att ditt arbete ska leda till att den äldre kan leva ett värdigt liv

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Kultur, tradition och högtider inom äldreomsorgen

Kultur, tradition och högtider inom äldreomsorgen

Kultur tradition och högtider lär dig bakgrunden till svenska traditioner. Skapa ”guldstunder” med musik och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss