GENUS, ETNICITET OCH JÄMSTÄLLDHET I ÄLDREOMSORGEN

I dag ser äldreomsorgens personalgrupp allt mer varierad ut. Antalet män inom vårdyrket ökar likaså antalet människor med olika etniciteter. Mångfalden ställer nya krav på arbetsplatsen. Som chef är det särskilt viktigt att ta tillvara medarbetarnas olika styrkor och erfarenheter och på så sätt leda mångfald och arbetet kring genus, etnicitet och jämställdhet.

Under utbildningen Genus etnicitet och jämställdhet lyfter vi dessa frågor ur såväl ett teoretiskt som ur ett vardagslivsperspektiv.  Vi diskuterar möjligheter och utmaningar, där målet är att kursdeltagarna skall öka sina kunskaper och ges verktyg att arbeta kring mångfald, genus, etnicitet och jämställdhet.

Målgrupp

Chefer och ledare inom äldreomsorg och hemtjänst. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen, utredare, kvalitetsutvecklare eller personal som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll

  • Vad innebär förändringarna inom äldreomsorgen och vilka krav ställer det på mig som verksam inom äldreomsorgen?
  • Vad betyder genus, etnicitet och mångfald och vilken relevans har de inom äldreomsorgen?
  • Hur kan vi reflektera och arbeta med frågor som handlar om mångfald i praktiken?
  • Strategier för att ta tillvara på medarbetarnas erfarenheter och olikheter i organisationen.

Arbetsformer

Teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska övningar och reflektion som ger pedagogiska metoder för arbetet.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

En arbetsplatsförlagd utbildning utformas i samråd med uppdragsgivaren, men kan utöver det som nämns ovan, handla om hur vi tillvaratar olikheter bland medarbetarna, utformning, förankring  och uppföljning av jämlikhet och jämställdhetsmål- från pappret till praktiken.

Denna utbildning kan även ges till kvalitetsutvecklare och jämställdhetsstrateger som har detta som uppgift.

Infoblad för Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17