GENOMFÖRANDEPLAN

En del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras.

Innehållet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande. Utbildningen Genomförandeplan inom LSS-verksamhet ger dig bland annat kunskaper i vad, hur och varför man skriver en genomförandeplan.

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar har olika förutsättningar att föra fram hur de vill att personalen ska genomföra insatsen. Därför behöver personalen ha kunskap om och förmåga att fånga upp den enskildes behov och önskemål oavsett på vilket sätt den enskilde uttrycker sin vilja. Det handlar om att ge sig tid att lyssna på vad personen vill förmedla och att lyssna utifrån personens perspektiv. Vilka önskemål har den enskilde? Vad är det hon eller han drömmer om att kunna göra? Och hur vill hon eller han att stödet ska utföras så att det inte känns obekvämt eller kränkande.

Under denna utbildning får du kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med genomförandeplaner. Vi reder ut vad som är ditt ansvar, vilka styrdokument, regelverk och krav på dokumentation du har att förhålla dig till. Under dagen arbetar vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som personlig assistent eller som boendestödjare inom LSS-verksamhet.

Innehåll

  • Genomförandeplan – grunden för social dokumentation
  • Vad, hur och varför skriver man en genomförandeplan?
  • Lagar, regler och styrdokument
  • Stödpersonens roll
  • Samtalsmetodik och förhållningssätt vid upprättande av genomförandeplan
  • Praktiskt arbete – case

Arbetsformer

Teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska övningar och reflektion som ger pedagogiska metoder för arbetet.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Genomförandeplan inom LSS-verksamhet

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.