FRAMGÅNGSRIK OCH KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING

Skapa effektivare kommunikation

Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och handskas med konflikterna. Konflikter kan ge energi och därmed bidra till en produktiv kraft i en grupps utveckling och när konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt leder de till att gruppen blir effektivare, tryggare och mer kreativ.

Forskning visar tydligt att på arbetsplatser där man tillåter, möter och hanterar mellanmänskliga konflikter är medarbetarna både friskare och gladare. Utbildningen Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge.

Konflikter på arbetsplatser tyder ofta på att det finns ett engagemang i arbetet. Konflikter uppstår både mellan individer och inom grupper. Om konflikterna blir svåra kan det bero på dåligt ledarskap eller på en otydlig företagspolicy, men de kan också uppstå ur små saker i arbetsmiljön som ett stökigt fikarum.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare och grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll.

Innehåll

  • Vad är en konflikt?
  • Positiva respektive negativa effekter av konflikter
  • Vår uppfattning om konflikter styr vårt sätt att hantera dem
  • Konflikters bakomliggande orsaker, utveckling och förlopp
  • Vanliga konfliktbeteenden och förhållningssätt
  • Att förebygga och hantera konflikter – konkreta modeller samt vikten av helhetssyn
  • Konflikthantering – ett gemensamt ansvar i organisationen
  • FIRO – teorin – om gruppers utveckling och behov
  • Konstruktiv kommunikation och dialog

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en hel- eller halvdag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Arbetsmiljö och samarbete, Barn och fritid, Förskola, Kommunikation, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.