FRAMGÅNGSRIK OCH KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING

Skapa effektivare kommunikation

Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och handskas med konflikterna. Konflikter kan ge energi och därmed bidra till en produktiv kraft i en grupps utveckling och när konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt leder de till att gruppen blir effektivare, tryggare och mer kreativ.

Forskning visar tydligt att på arbetsplatser där man tillåter, möter och hanterar mellanmänskliga konflikter är medarbetarna både friskare och gladare. Utbildningen Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge.

Konflikter på arbetsplatser tyder ofta på att det finns ett engagemang i arbetet. Konflikter uppstår både mellan individer och inom grupper. Om konflikterna blir svåra kan det bero på dåligt ledarskap eller på en otydlig företagspolicy, men de kan också uppstå ur små saker i arbetsmiljön som ett stökigt fikarum.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare och grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll.

Innehåll

  • Vad är en konflikt?
  • Positiva respektive negativa effekter av konflikter
  • Vår uppfattning om konflikter styr vårt sätt att hantera dem
  • Konflikters bakomliggande orsaker, utveckling och förlopp
  • Vanliga konfliktbeteenden och förhållningssätt
  • Att förebygga och hantera konflikter – konkreta modeller samt vikten av helhetssyn
  • Konflikthantering – ett gemensamt ansvar i organisationen
  • FIRO – teorin – om gruppers utveckling och behov
  • Konstruktiv kommunikation och dialog

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en hel- eller halvdag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17