FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd?

En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla om hjärnskada som uppkommit efter våld mot huvudet eller stress stroke, tumörer, whiplash och syrebristskador.

I utbildningen Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med. Vi tar även upp vilka stöd det finns att ge och bemötande och förhållningssätt.

Hjärnan är som en avrundad form med stor veckad yta. Den väger knappt 1,5 kg. Konsistensen är gelatinös. Den kräver mycket energi, när vi vilar går cirka 20 procent av blodflödet till hjärnan. Den är ömtålig men ligger väl skyddad innanför skallbenet. I Sverige överlever ungefär 70 000 människor varje år trots att de fått hjärnskador som orsakats av ett trauma.

Stroke, eller slaganfall, är den vanligaste orsaken till hjärnskada med kvarstående men och den vanligaste kroppsliga orsaken till lång sjukhusvård. Cirka 30 000 personer insjuknar varje år i Sverige. Medelåldern vid insjuknandet är cirka 73 år. Många är dock yngre, cirka 20 procent är under 65 år.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper, chefer samt baspersonal.

Innehåll

 • Vad är en förvärvad hjärnskada
 • Konsekvenser: Kognitiva förmågor (lärande & tänkande)
 • Kommunikation
 • Motorik & rörelse
 • I vardagen
 • Delaktighet & självständighet – viktiga livsområden
 • Kommunikativt – och kognitivt stöd
 • Bemötande & förhållningssätt
 • Stöd & insatser
 • Mental trötthet – vad är det? Hur kan man skapa struktur för att hantera detta?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, övningar och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Förvärvad hjärnskada

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

 • Välj utbildningsform

ADHD

ADHD

Få kunskap och förståelse för diagnosen ADHD och hur de påverkar vardagen.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

ADHD i förskolan

ADHD i förskolan

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnosen ADHD?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

ADHD i skolan

ADHD i skolan

Hur kan du som pedagog tänka kring unga med diagnosen?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Anhörigstöd – Bemötande anhöriga

Anhörigstöd – Bemötande anhöriga

Nödvändiga färdigheter och kunskaper som krävs för att ge stöd och hjälp till anhöriga till de vi vårdar.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska!

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Vilka lagar och regler gäller?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Kunskap och verktyg för att känna igen och bemöta psykisk ohälsa i barnens närhet.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Autism

Autism

Grundläggande kunskaper om autism och autismliknande tillstånd

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Autism inom förskola

Autism inom förskola

Utbildningen ger kunskaper för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Bara på lek är inte så bara

Bara på lek är inte så bara

Fokuserar på lekens betydelse för barn och integrerar forskning

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Barn idag

Barn idag

Föreläsning om dagens samhälle och de senaste forskningsrönen för att på bästa sätt stötta barns utveckling och lärande.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Barnkonventionen – fokus på barn som far illa

Barnkonventionen – fokus på barn som far illa

Grunderna i barnkonventionen, med särskilt fokus på barn som far illa

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Barns inlärning och lärande

Barns inlärning och lärande

Få insikter om hur den nya forskningen och Lpfö-18 kan tillämpas i det dagliga arbetet med barnen.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Basala hygienrutiner webbutbildning

Basala hygienrutiner webbutbildning

Webbutbildning om hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

Dataspelsmissbruk

Dataspelsmissbruk

När dataspelande blir till en besatthet som leder till skada för en individ talar vi om dataspelsmissbruk. Ett sådant missbruk utmärks av tvångsmässighet.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Delegering och säker läkemedelshantering

Delegering och säker läkemedelshantering

Grundläggande kunskaper om delegering och säker läkemedelshantering för omsorgspersonal inom äldreomsorgen.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Digitalisering i förskolan

Digitalisering i förskolan

Vad innebär digitalisering i förskolan? Har du och dina kollegor samma upplevelse av digitaliseringens närvaro i verksamheten?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

ALS

ALS

Vad ALS innebär för individen och vad man kan göra för att stödja och bemöta personen.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Affektiva diagnoser

Affektiva diagnoser

Om hur du kommunicerar och bemöter en person med en affektiv diagnos samt olika behandlingar.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Akutsjuksköterskedagarna 2025

Akutsjuksköterskedagarna 2025

I samarbete med SENA arrangerar vi konferensen "Akutsjuksköterskedagarna för akutsjuksköterskor inom akutsjukvården år 2025".

DATUM 6-7 februari 2025

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Anmäl intresse

Arbeta med ensamkommande flyktingbarn

Arbeta med ensamkommande flyktingbarn

Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Arbeta som boendestödjare

Arbeta som boendestödjare

Boendestöd är en central insats och i utbildningen får du kunskap och inspiration att utveckla din arbetsroll.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Arbeta som kontaktman enligt IBIC

Arbeta som kontaktman enligt IBIC

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Arbeta som stödperson enligt IBIC

Arbeta som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC innebär att man utgår från individens behov, resurser, mål och resultat.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Artros och Osteoporos

Artros och Osteoporos

Om bakomliggande orsaker till artros och osteoporos, information om behandling, förebyggande åtgärder samt tips på aktiviteter

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Assistent­utbildning

Assistent­utbildning

Assistentutbildningen ger dig förståelse för villkoren med arbetet

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Assistent­utbildning fördjupning

Assistent­utbildning fördjupning

Ger en djupare kunskap och förståelse för de situationer i arbetet som kan vara komplicerade och utvecklande

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i bistånds­bedömningen

Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i bistånds­bedömningen

Utbildningen att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen belyser möjligheten att arbeta med funktionsbevarande mål.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att handleda i social dokumentation

Att handleda i social dokumentation

Utbildningen ger både kunskaper i vikten av social dokumentation och hur man kan arbeta för coacha och handleda i social dokumentation.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att komma till tals

Att komma till tals

Få verktygen som kan förfina, utveckla och främja barns språk och kommunikation.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att leda i förändring

Att leda i förändring

Att leda i förändring och förnyelse ger dig som chef verktygen för att få processen av förändring att gå så bra som möjligt.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att leda värde­grundsarbete

Att leda värde­grundsarbete

Att leda värdegrundsarbete innebär att lyckas engagera och leda medarbetare i att utöva värderingarna i det dagliga arbetet.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att möta människor med missbruks­problematik

Att möta människor med missbruks­problematik

Möta människor med missbruksproblematik är inte ovanligt för personal i äldreomsorg. Det är viktigt att denna grupp får rätt stöd för att klara sin vardag

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola är inte lätt. Mycket kan du som pedagog inte förändra, men det finns en hel del.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetens­utveckling och lärande

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetens­utveckling och lärande

Stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling lär dig som chef att kunna motivera medarbetare för kompetensutveckling och lärande

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att utveckla kontakt­mannaskapet

Att utveckla kontakt­mannaskapet

Att utveckla kontaktmannaskapet vill utveckla nya arbetssätt genom att bl.a. förstärka det som fungerar bra och hitta nya lösningar och metoder.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att vara chef och ledare

Att vara chef och ledare

Att vara chef och ledare ger dig verktygen för att kunna arbeta med såväl mål och rutiner som metoder för att skapa ett bra samarbete.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Chef till medarbetare med utländsk bakgrund ger dig kunskaper om organisering och utveckling i arbetet med fokus på kulturell mångfald.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att vara delaktig i sitt eget liv – LSS

Att vara delaktig i sitt eget liv – LSS

Att vara delaktig i sitt eget liv inom LSS - Syftet med denna utbildning är att synliggöra brukarinflytandet i den sociala dokumentationen.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att vara delaktig i sitt eget liv – äldreomsorg

Att vara delaktig i sitt eget liv – äldreomsorg

Syftet med denna utbildning är att synliggöra brukarinflytandet i den sociala dokumentationen.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef

Kunskaperna om hur du utvecklar medarbetare och grupper samt leder och utvecklar verksamheten.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov

Belyser viktiga frågor som på olika sätt påverkar vår syn på barn i behov av särskilt stöd.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Utbildningen Basala hygienrutiner ger dig kunskaper om hur du arbetar för att förhindra smittspridning och infektioner genom att arbeta säkert

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Bensår – trycksår

Bensår – trycksår

Vilken vård som bidrar till att förebygga uppkomsten av sår samt förbättrad sårläkning.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Demensutbildning för sjuksköterskor

Demensutbildning för sjuksköterskor

Kunskaper om de olika demensdiagnoserna utifrån både ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Demensutbildning – fördjupning

Demensutbildning – fördjupning

Demensutbildning fördjupning ger dig fördjupade kunskaper i hur man i vardagen kan bemöta, stödja, underlätta och aktivera den enskilde personen med demens.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Utbildningen Diabetes mellitus ger dig kunskaper om sjukdomen och om de olika läkemedlen som man använder för att behandla sjukdomen.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor

Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor

Under Dokumentation enligt VIPS tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Drama som pedagogiskt verktyg

Drama som pedagogiskt verktyg

Utbildningen Drama som pedagogiskt verktyg lär dig bland annat hur du bjuder in deltagare och hur drama utvecklar perspektivtagande och även empati.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17