FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd?

En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla om hjärnskada som uppkommit efter våld mot huvudet eller stress stroke, tumörer, whiplash och syrebristskador.

I utbildningen Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med. Vi tar även upp vilka stöd det finns att ge och bemötande och förhållningssätt.

Hjärnan är som en avrundad form med stor veckad yta. Den väger knappt 1,5 kg. Konsistensen är gelatinös. Den kräver mycket energi, när vi vilar går cirka 20 procent av blodflödet till hjärnan. Den är ömtålig men ligger väl skyddad innanför skallbenet. I Sverige överlever ungefär 70 000 människor varje år trots att de fått hjärnskador som orsakats av ett trauma.

Stroke, eller slaganfall, är den vanligaste orsaken till hjärnskada med kvarstående men och den vanligaste kroppsliga orsaken till lång sjukhusvård. Cirka 30 000 personer insjuknar varje år i Sverige. Medelåldern vid insjuknandet är cirka 73 år. Många är dock yngre, cirka 20 procent är under 65 år.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper, chefer samt baspersonal.

Innehåll

  • Vad är en förvärvad hjärnskada
  • Konsekvenser: Kognitiva förmågor (lärande & tänkande)
  • Kommunikation
  • Motorik & rörelse
  • I vardagen
  • Delaktighet & självständighet – viktiga livsområden
  • Kommunikativt – och kognitivt stöd
  • Bemötande & förhållningssätt
  • Stöd & insatser
  • Mental trötthet – vad är det? Hur kan man skapa struktur för att hantera detta?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, övningar och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Förvärvad hjärnskada

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.