FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BEMÖTANDEMODELLER VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Bemötande

Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionshinder avgörande när det gäller utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, aggressivt beteende och passivt beteende. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det centralt att all personal arbetar evidensbaserat, har god funktionshinderkunskap, en gemensam bemötandemodell och kunskap i tillämpad beteendeanalys.

Utbildningen ska bidra till att personer i närmiljön har den kunskap och kompetens som behövs för att bemöta de svårigheter som funktionshindret kan medföra. Under Förhållningssätt och bemötandemodeller inom LSS går vi igenom alltifrån inlärningsteori och PBS – Positive Behavior Support till autentiska fallbeskrivningar.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att helt och hållet vara delaktiga i samhället. Förhållningssätt och bemötande har här en avgörande betydelse. Med rätt förutsättningar ska även personer med stora funktionsnedsättningar kunna påverka sin situation.

Målgrupp

Personal vid kommunala och privata gruppboenden, korttidshem, dagligverksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder.

Innehåll

  • Att förstå och förebygga beteendeproblem
  • Inlärningsteori
  • TBA – Tillämpad beteendeanalys för att förstå och förändra beteenden
  • PBS – Positive Behavior Support
  • Arbetsgruppen – enas om gemensam problemformulering och skapa gemensamma mål
  • Motivation
  • Sociala berättelser – Seriesamtal
  • Autentiska fallbeskrivningar

Arbetsformer

Förhållningssätt och bemötandemodeller inom LSS innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Förhållningssätt och bemötandemodeller vid funktionsnedsättning

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.