×
 

FÖRÄNDRING OCH FÖRNYELSE FÖR GRUPPER

Förändringar ger både positiva och negativa resultat men oavsett utgång skapar förändringar ofta en oro i arbetsgruppen. Arbetsglädjen i en arbetsgrupp är dessutom en viktig del i att uppnå organisatoriska framgångar. När arbetsgruppen känner glädje i sitt arbete leder det bl.a. till minskad stress, ökad effektivitet mm. Att känna arbetsglädje borde vara av stor vikt för både bemötandet och kvaliteten på vården.

Förändring och förnyelse av en verksamhet ställer nya krav på medarbetarna och på ett väl fungerande arbetslag. Vi erbjuder ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov. Ibland kan fokus vara på problem i organisationen eller att gamla roller behöver förändras. Ibland behövs insatser i samband med andra förändringar som sker i gruppen eller verksamheten. Utbildningen Förändring och förnyelse för grupper ger dig bland annat kunskaper i vad förändring innebär och betydelsen av tydlighet och kommunikation under processen.

En mycket stor del av en persons vardag tillbringas i olika typer av grupper, exempelvis arbetsgrupper. Vad som kännetecknar en arbetsgrupp är flera olika människor som utför lika eller olika uppgifter tillsammans. I en grupp arbetar man oftast mot samma mål och individerna i en grupp är ofta beroende av varandra och påverkar varandra genom språk, attityder, roller och normer. Att arbetsgrupperna påverkas av förändring i verksamheten är därför en självklarhet, frågan är bara hur ni som verksamhet bäst hanterar förändringarna och gruppens arbetsglädje under förändringens gång.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare och grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll.

Innehåll

 • Vad innebär förändring, utveckling, och förnyelse?
 • Vad händer vid förändringar?
 • Vad händer med individer, grupper och organisation?
 • Betydelsen av tydlighet och kommunikation vid förändring
 • Förändringens möjligheter och potential
 • Att hantera hinder, motstånd och tänka i nya banor
 • Att ge och ta feedback, kritik, uppskattning och uppmuntran
 • Strategier för att lyckas vid förändring och förnyelse
 • Betydelsen av samtal och dialog
 • Hur kan vi hantera och förebygga konflikter?
 • Hur kan vi vårda och stärka arbetsglädje och effektivitet i samband med förändringsarbete?
 • Vad kan jag som individ och vi som grupp bidra med?

Arbetsformer

Arbetsformerna består av teoetiska avsnitt som varvas med samtal, dialog och praktiska övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Förändring och förnyelse för grupper

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Effektiva och meningsfulla möten

Effektiva och meningsfulla möten

Utbildningen ger dig verktyg så att du som chef kan bidra med effektiva och meningsfulla möten, både för dig och dina medarbetare.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Motiverande samtal – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Ledarskap, Vård och omsorg

Verksamhets- och organisationsutveckling

Verksamhets- och organisationsutveckling

Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Arbetsgruppens dynamik

Arbetsgruppens dynamik

I arbetsgruppens dynamik får du lära dig att samspelet i en grupp inte alltid fungerar problemfritt. Friktioner och konflikter uppstår ofta.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Personlig utveckling

Personlig utveckling

Utbildningen Personlig utveckling ger dig bland annat kunskaper om att stärka och utveckla din kommunikation både socialt och emotionellt.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss