×

 

FÄRG, FORM OCH SINNSESTIMULERING

Demenssjukdomen kan medföra att man tolkar fel och missuppfattar. Om miljön är tydlig och harmonisk minskar den risken och även oron. Att använda sinnesstimulering som förhållningssätt till individer med demenssjukdom är ett sätt att stödja och upprätthålla avtagande förmågor. Bristande förmåga att tolka intryck innebär inte att sinnesimpulserna inte behövs. Kraven på omgivningen blir bara annorlunda.

Demenssjuka kan ha svårt att tolka miljön omkring sig - hjärnan inte förstår det man ser. Ett exempel är att ha en mörk matta på ett ljust golv som då kan uppfattas som ett hål där man inte vill gå. Ljus som faller in på ett blankt golv kan uppfattas som vatten. En tumregel är att lyfta fram det personen behöver få se, det som är viktigt att uppfatta och använd kontrastfärger som är starka och klara som rött, gult, grönt, blått. Det är lätt för ett öga att uppfatta och lätt för hjärnan att förstå och uppmärksamma. Utbildningen Färg, form och sinnesstimulering lär dig bland annat vad det innebär att centrera sig och att se och observera.

Under utbildningsdagen får du också lära dig hur du kan arbeta med färger, former och bilder inom äldreomsorgen. Bildarbetet erbjuder en unik möjlighet till kommunikation och icke verbal kontakt när orden tryter på grund av sjukdom. Utbildningen Färg form och sinnesstimulering vill ge konkreta och vardagsnära råd om hur man kan aktivera och stimulera personer som har en demenssjukdom. Dagen vill visa hur man med enkla medel kan skapa en positiv upplevelse och meningsskapande stunder i vardagen.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla personal-kategorier som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Innehåll

 • Vad innebär att centrera sig?
 • Att se och observera
 • Uppfatta yta och djup
 • Inre bilder och fantasi
 • Bilder som igångsättare och minnesarbete
 • Fotografier och livsberättelsen
 • Val av material
 • Beteendeförändringar vid demenssjukdom
 • Attityder, bemötande och kommunikation
 • Tolkningsförmågan försämras
 • Att stimulera sinnena
 • Stimulerande vardagsaktiviteter
 • Metoder för sinnesstimulering
 • Snoezelenmetoden
 • Taktil stimulering

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Färg, form och sinnestimulering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård - Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident?

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Social dokumentation enligt ICF för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation enligt ICF för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation för personal ger dig stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta utifrån modellen ”äldres behov i centrum” och klassificeringssystemet ICF.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi och förflyttningsteknik går igenom grundläggande om anatomi och ergonomi. Du får kunskap om hur du skonsamt arbetar med den egna kroppen.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Sömn och omvårdnad på natten

Sömn och omvårdnad på natten

Om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen, vanliga sömnstörningar och omvårdnadsåtgärder.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Läkemedel och läkemedelshantering

Läkemedel och läkemedelshantering

Under utbildningen Läkemedel och läkemedelshantering får du kunskap om läkemedel och åldrande samt administrering, delegering och dokumentation

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss