FÄRG, FORM OCH SINNSESTIMULERING

Demenssjukdomen kan medföra att man tolkar fel och missuppfattar. Om miljön är tydlig och harmonisk minskar den risken och även oron. Att använda sinnesstimulering som förhållningssätt till individer med demenssjukdom är ett sätt att stödja och upprätthålla avtagande förmågor. Bristande förmåga att tolka intryck innebär inte att sinnesimpulserna inte behövs. Kraven på omgivningen blir bara annorlunda.

Demenssjuka kan ha svårt att tolka miljön omkring sig - hjärnan inte förstår det man ser. Ett exempel är att ha en mörk matta på ett ljust golv som då kan uppfattas som ett hål där man inte vill gå. Ljus som faller in på ett blankt golv kan uppfattas som vatten. En tumregel är att lyfta fram det personen behöver få se, det som är viktigt att uppfatta och använd kontrastfärger som är starka och klara som rött, gult, grönt, blått. Det är lätt för ett öga att uppfatta och lätt för hjärnan att förstå och uppmärksamma. Utbildningen Färg, form och sinnesstimulering lär dig bland annat vad det innebär att centrera sig och att se och observera.

Under utbildningsdagen får du också lära dig hur du kan arbeta med färger, former och bilder inom äldreomsorgen. Bildarbetet erbjuder en unik möjlighet till kommunikation och icke verbal kontakt när orden tryter på grund av sjukdom. Utbildningen Färg form och sinnesstimulering vill ge konkreta och vardagsnära råd om hur man kan aktivera och stimulera personer som har en demenssjukdom. Dagen vill visa hur man med enkla medel kan skapa en positiv upplevelse och meningsskapande stunder i vardagen.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla personal-kategorier som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Innehåll

 • Vad innebär att centrera sig?
 • Att se och observera
 • Uppfatta yta och djup
 • Inre bilder och fantasi
 • Bilder som igångsättare och minnesarbete
 • Fotografier och livsberättelsen
 • Val av material
 • Beteendeförändringar vid demenssjukdom
 • Attityder, bemötande och kommunikation
 • Tolkningsförmågan försämras
 • Att stimulera sinnena
 • Stimulerande vardagsaktiviteter
 • Metoder för sinnesstimulering
 • Snoezelenmetoden
 • Taktil stimulering

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Färg, form och sinnestimulering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.