FÄRG, FORM OCH SINNSESTIMULERING

Demenssjukdomen kan medföra att man tolkar fel och missuppfattar. Om miljön är tydlig och harmonisk minskar den risken och även oron. Att använda sinnesstimulering som förhållningssätt till individer med demenssjukdom är ett sätt att stödja och upprätthålla avtagande förmågor. Bristande förmåga att tolka intryck innebär inte att sinnesimpulserna inte behövs. Kraven på omgivningen blir bara annorlunda.

Demenssjuka kan ha svårt att tolka miljön omkring sig - hjärnan inte förstår det man ser. Ett exempel är att ha en mörk matta på ett ljust golv som då kan uppfattas som ett hål där man inte vill gå. Ljus som faller in på ett blankt golv kan uppfattas som vatten. En tumregel är att lyfta fram det personen behöver få se, det som är viktigt att uppfatta och använd kontrastfärger som är starka och klara som rött, gult, grönt, blått. Det är lätt för ett öga att uppfatta och lätt för hjärnan att förstå och uppmärksamma. Utbildningen Färg, form och sinnesstimulering lär dig bland annat vad det innebär att centrera sig och att se och observera.

Under utbildningsdagen får du också lära dig hur du kan arbeta med färger, former och bilder inom äldreomsorgen. Bildarbetet erbjuder en unik möjlighet till kommunikation och icke verbal kontakt när orden tryter på grund av sjukdom. Utbildningen Färg form och sinnesstimulering vill ge konkreta och vardagsnära råd om hur man kan aktivera och stimulera personer som har en demenssjukdom. Dagen vill visa hur man med enkla medel kan skapa en positiv upplevelse och meningsskapande stunder i vardagen.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla personal-kategorier som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Innehåll

 • Vad innebär att centrera sig?
 • Att se och observera
 • Uppfatta yta och djup
 • Inre bilder och fantasi
 • Bilder som igångsättare och minnesarbete
 • Fotografier och livsberättelsen
 • Val av material
 • Beteendeförändringar vid demenssjukdom
 • Attityder, bemötande och kommunikation
 • Tolkningsförmågan försämras
 • Att stimulera sinnena
 • Stimulerande vardagsaktiviteter
 • Metoder för sinnesstimulering
 • Snoezelenmetoden
 • Taktil stimulering

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Färg, form och sinnestimulering

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Kvalitet inom äldreomsorg där livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Vår konferens går den 20-21 april 2023 på plats i centrala Stockholm.

DATUM 20-21 april 2023

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

TYP Konferens

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

DATUM Se aktuella datum

Äldre, alkohol och våld

Äldre, alkohol och våld

kunskaper om hur alkoholanvändandet ser ut hos äldre och vad det medför.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Demensutbildning Grund

Demensutbildning Grund

Personal som möter människor som har demens behöver ha gedigen kompetens för att det ska bli ett bra möte.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17