FALL OCH FALLPREVENTION

Förhindra och minska skador

Under de senaste årtiondena har antalet och omfattningen av skador orsakade av fall bland äldre personer ökat dramatiskt. Skadorna kan orsaka mycket lidande i form av rädsla, frakturer, smärta, nedsatta funktioner, försämrad livskvalitet och en för tidig död. Fallolyckor leder också till omfattande och kostsam vård och behandling.

Med enkla metoder kan man förhindra och minska skadorna. Personal som arbetar inom äldreomsorgen behöver därför ökad kompetens i hur man kan förhindra eller minska fallolyckor. I utbildningen Fall och fallprevention får ni verktygen.

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Alla kan falla, men risken ökar med stigande ålder. Bland annat på grund av svagare muskler, försämrad balans och gångförmåga, nedsatt syn eller på grund av sjukdom.

Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. En höftledsfraktur leder ofta till många vårdtimmar och kan medföra en lång och besvärlig rehabilitering. Skallskador och frakturer är också vanliga skador till följd av en fallolycka och kan påverka en persons livskvalitet.

Innehåll

  • Kunskap om fallolyckor; omfattning, vanliga skador
  • Att upptäcka riskområden för fallolyckor
  • Kunskap om hur man ska minska risken för fallolyckor
  • Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
  • Information om hjälpmedel för ökad trygghet och säkerhet
  • Rapportering av fallolyckor
  • Hur man hjälper man någon som fallit

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Sofia Biderholt och Anna Skaring
LEG. ARBETSTERAPEUT OCH LEG. SJUKGYMNAST
Lås mer om Sofia Biderholt och Anna Skaring

Sofia Biderholt och Anna Skaring. Sofia Biderholt, leg. arbetsterapeut och Anna Skaring, leg. sjukgymnast, har lång erfarenhet av arbete inom vård och rehabilitering och arbetar nu med att förebygga skador och olyckor hos personal på olika arbetsplatser. Under kursen läggs stort fokus på deltagarnas behov och att ge dem ökad säkerhet och självförtroende i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg, hemtjänst.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Tre timmar, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Kunskap om sorg och sorgebearbetning och ett empatiskt bemötande.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

DATUM Se aktuella datum

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

DATUM Se aktuella datum

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sårbehandling

Sårbehandling

Hur olika typer av sår skall behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga

Under utbildningen får du kunskaper inom bemötande, etik och kommunikation med fokus på att möta anhöriga.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17