ETIK, BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Få verktygen till ett gemensamt synsätt på gott bemötande

Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg och LSS-verksamhet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse av vård och omsorg. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det därför viktigt att all personal har ett etiskt förhållningssätt och en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt innebär.

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Bra bemötande är mer än en trivselfråga – det handlar även om kvalitet och om att bygga tillit i mötet mellan patienten och vårdpersonalen. Bemötandet har betydelse för patientsäkerheten och kan till exempel påverka resultatet av vård och behandling. Under utbildningen Etik, bemötande och förhållningssätt får ni verktygen till att se vikten av helhetssynen på omsorgsarbetet och ni får utveckla och stärka ert professionella och personliga bemötande.

Utbildning ger dig kunskaper om bemötande, professionella samtal samt metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla värdegrunden. Under utbildningen Etik, bemötande och förhållningssätt får ni verktygen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet.

Innehåll

  • Vikten av helhetssyn på omsorgsarbetet –  etik, värdegrund, människosyn, bra bemötande och samverkan skapas i ett sammanhang
  • Bemötande och kommunikation  – ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel
  • Det professionella samtalets struktur, form och innehåll som stöd för bra bemötande
  • Vad händer i samspel och mötet mellan människor och vilken kompetens krävs för att det skall bli ett bra möte?
  • Bemötandet och att vara personligt professionell – empati och medkänsla
  • Att utveckla och stärka  professionellt och personligt bemötande genom självinsikt, reflektion och feedback
  • Metoder och arbetssätt för att gemensamt stärka och utveckla värdegrund och värdighetsgarantier genom konstruktiva möten och samtal

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Etik, bemötande och förhållningssätt

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.