ERGONOMI OCH FÖRFLYTTNINGSTEKNIK

En utbildning om att arbeta skonsamt med den egna kroppen, säkra förflyttningar samt bemötande och kommunikation

Vårdpersonal löper stor risk att drabbas av besvär från rörelse- och stödjeorganen. Att ha kunskap om skonsam ergonomi och förflyttningsteknik samt om hjälpmedel kan förebygga besvär samtidigt som patienten får en god vård.

Ergonomi och förflyttningsteknik ger grundläggande kunskap om hur den egna kroppen fungerar, hur man behöver tänka och göra för att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt i de miljöer och situationer som uppstår i vardagen. Vi går igenom hur man arbetar med enkla vardagsförflyttningar på ett så aktivt, enkelt och säkert sätt som möjligt både för sig själv och den man hjälper.

Under utbildningen går vi även igenom grundläggande om anatomi och ergonomi. Du får kunskap om hur du skonsamt arbetar med den egna kroppen. Vi berör även bemötande och kommunikation kopplat till förflyttningar.

Du får också praktiskt öva på vanliga förflyttningar för att kunna utföra detta på ett säkert sätt.

Innehåll

  • Kunskaper i grundläggande anatomi och ergonomi
  • Kunskaper om hur man skonsamt arbetar med den egna kroppen
  • Ökade kunskaper om säkra förflyttningar
  • Handfasta tips för bemötande och kommunikation
  • Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
  • Öva praktiskt på vanliga förflyttningar

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss