ERGONOMI OCH FÖRFLYTTNINGSTEKNIK

En utbildning om att arbeta skonsamt med den egna kroppen, säkra förflyttningar samt bemötande och kommunikation

Vårdpersonal löper stor risk att drabbas av besvär från rörelse- och stödjeorganen. Att ha kunskap om skonsam ergonomi och förflyttningsteknik samt om hjälpmedel kan förebygga besvär samtidigt som patienten får en god vård.

Ergonomi och förflyttningsteknik ger grundläggande kunskap om hur den egna kroppen fungerar, hur man behöver tänka och göra för att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt i de miljöer och situationer som uppstår i vardagen. Vi går igenom hur man arbetar med enkla vardagsförflyttningar på ett så aktivt, enkelt och säkert sätt som möjligt både för sig själv och den man hjälper.

Under utbildningen går vi även igenom grundläggande om anatomi och ergonomi. Du får kunskap om hur du skonsamt arbetar med den egna kroppen. Vi berör även bemötande och kommunikation kopplat till förflyttningar.

Du får också praktiskt öva på vanliga förflyttningar för att kunna utföra detta på ett säkert sätt.

Innehåll

  • Kunskaper i grundläggande anatomi och ergonomi
  • Kunskaper om hur man skonsamt arbetar med den egna kroppen
  • Ökade kunskaper om säkra förflyttningar
  • Handfasta tips för bemötande och kommunikation
  • Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
  • Öva praktiskt på vanliga förflyttningar

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Sofia Biderholt och Anna Skaring
LEG. ARBETSTERAPEUT OCH LEG. SJUKGYMNAST
Lås mer om Sofia Biderholt och Anna Skaring

Sofia Biderholt och Anna Skaring. Sofia Biderholt, leg. arbetsterapeut och Anna Skaring, leg. sjukgymnast, har lång erfarenhet av arbete inom vård och rehabilitering och arbetar nu med att förebygga skador och olyckor hos personal på olika arbetsplatser. Under kursen läggs stort fokus på deltagarnas behov och att ge dem ökad säkerhet och självförtroende i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Tre timmar, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17