EFFEKTIVA OCH MENINGSFULLA MÖTEN

Inga fler meningslösa möten

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas som meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat. Trots detta kan våra möten ibland upplevas både meningslösa och ineffektiva och sakna tydlig förankring till uppdrag och verksamhet.

Möten är viktiga. Oavsett hur lite eller mycket tid vi lägger på möten så är det här vi träffas och samarbetar. Med god kommunikation kan ni förverkliga idéer och uppnå resultat. Under utbildningen Effektiva och meningsfulla möten får ni de verktyg ni behöver för att omstrukturera och effektivisera era möten.

Mål för utbildningen är att ge insikter och verktyg så att du som enskild individ, chef eller medarbetare kan se och förstå vad du kan och behöver bidra med för att möten ska upplevas effektiva och meningsfulla. Att arbetsgruppen har en gemensam bild av god möteskultur och ett arbetssätt som främjar samarbete och utveckling av uppdrag och verksamhet. Utbildningen Effektiva och meningsfulla möten ger dig kunskapen att skippa möten som känns onödiga.

Innehåll

 • Att stärka vår möteskultur så att det främjar engagemang, samarbete och utveckling av vår verksamhet?
 • Mötet ett professionellt, gemensamt samtal och viktig framgångsfaktor
 • Grundstrukturer för möten, olika typer av möten
 • Tydligt syfte, förutsättningar, roller och mål
 • Förhållningssätt, tid och plats
 • Metod i mötet – samtalsteknik och samtalskonst
 • Struktur/form och innehåll ger utrymme för kreativitet och nya idéer
 • Gemensamma utvärderingar av mötet
 • Sortering – information, beslut, dialog/ reflektion
 •  Metoder och arbetssätt för att utveckla mötesledarskap och allas delaktighet i mötet.
 • Vad har vi och vad behöver vi?
 • Grundstrukturer för möten, olika typer av möten
 • Olika mötestekniker, trender och tips
 • Roller -mötesledning och delaktighet
 • Metodik och mötesprocess
 • Rätt upplägg för specifikt möte

Företagsanpassa utbildningen

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss
Eller kontakta Företagsutbildningen

Längd

Utbildningens längd

Vid uppdragsutbildning kan utbildningens längd anpassas efter beställarens behov

Målgrupp

Målgrupp

Chefer, ledare och ansvariga inom vård och omsorg eller förskola.

Arbetsformer

Arbetsformer

Föreläsningen innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel.

Skicka en förfrågan

Här kan du snabbt och enkelt skicka en förfrågan till oss. Vi arbetar med både färdiga utbildningskoncept och kundanpassade utbildningar helt enligt era behov och önskemål. Du förbinder dig inte för någonting om du skickar en offertförfrågan till oss.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vanliga frågor

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17