×
 

EFFEKTIVA OCH MENINGSFULLA MÖTEN

Inga fler meningslösa möten

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat. Trots detta kan våra möten ibland upplevas både meningslösa och ineffektiva och sakna tydlig förankring till uppdrag och verksamhet.

Mål för utbildningen är att ge insikter och verktyg så att du som enskild individ, chef eller medarbetare kan se och förstå vad du kan och behöver bidra med för att möten ska upplevas effektiva och meningsfulla. Att arbetsgruppen har en gemensam bild av god möteskultur och ett arbetssätt som främjar samarbete och utveckling av uppdrag och verksamhet. Utbildningen Effektiva och meningsfulla möten ger dig kunskapen att skippa möten som känns onödiga.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer, ledare och ansvariga inom vård och omsorg eller förskola.

Innehåll

 • Att stärka vår möteskultur så att det främjar engagemang, samarbete och utveckling av vår verksamhet?
 • Mötet ett professionellt, gemensamt samtal och viktig framgångsfaktor
 • Grundstrukturer för möten, olika typer av möten
 • Tydligt syfte, förutsättningar, roller och mål
 • Förhållningssätt, tid och plats
 • Metod i mötet – samtalsteknik och samtalskonst
 • Struktur/form och innehåll ger utrymme för kreativitet och nya idéer
 • Gemensamma utvärderingar av mötet
 • Sortering – information, beslut, dialog/ reflektion
 •  Metoder och arbetssätt för att utveckla mötesledarskap och allas delaktighet i mötet.
 • Vad har vi och vad behöver vi?
 • Grundstrukturer för möten, olika typer av möten
 • Olika mötestekniker, trender och tips
 • Roller -mötesledning och delaktighet
 • Metodik och mötesprocess
 • Rätt upplägg för specifikt möte

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Effektiva och meningsfulla möten

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss