×
 

DRAMA SOM PEDAGOGISKT VERKTYG

En föreläsning för dig som arbetar med barn mellan 4-9 år

Drama som pedagogiskt verktyg. Att all personal har samma förhållningssätt och att alla kan använda dramalekar stärker och utvecklar både lärargruppen och barn/elevgrupperna. Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper.

Lek är barns naturliga sätt att utvecklas och lära. I drama får vi möjlighet att pröva nya förhållningssätt, vi får också använda vår kreativitet och verbalisera våra tankar och känslor. Vi kan göra detta genom våra kroppar och genom att använda rekvisita. En verksam metod är att använda oss av handdockor. Vi vet att; det man gör med kroppen, stannar i knoppen. Utbildningen Drama som pedagogiskt verktyg lär dig bland annat hur du bjuder in deltagare och hur drama utvecklar perspektivtagande och även empati.

Målgrupp

Denna föreläsning vänder sig till dig som arbetar med barn mellan 4-9 år

Innehåll

  • Vi gör olika dramalekar där vi också går igenom förhållningssätt och förberedelser. Hur startar och avslutar jag övningar? Hur bjuder jag in deltagarna? Mål/ syfte.
  • Vi kommer också att pröva på att arbeta med handdockor. Handdockor kan vara ett effektivt verktyg att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter.
  • Dramalekar utvecklar ofta gruppens relationer på ett konstruktivt sätt.
  • Drama ger möjlighet att pröva olika roller/förhållningssättningar.
  • Drama utvecklar perspektivtagande och därmed empati.

Arbetsformer

Praktik varvas med lite teori men föreläsningen är upplagd som en workshop där vi prövar tillsammans. Drama innehåller både teoretiska kunskaper med kroppslig kunskap är avgörande. Därför prövar vi tillsammans så att vi också får ett kroppsligt minne av övningarna.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Drama som pedagogiskt verktyg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Barnkonvention blir lag 2020

Barnkonvention blir lag 2020

Barnkonvention blir lag 2020 syftar till att ge pedagogisk personal en översikt av vad barnkonventionen och dess principer innebär.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Barn som inte leker

Barn som inte leker

Den här utbildningen fokuserar på hur vi kan stödja barn som inte leker. En uppföljning till succéföreläsningen Hissad och dissad.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Drama som pedagogiskt verktyg

Drama som pedagogiskt verktyg

Utbildningen Drama som pedagogiskt verktyg lär dig bland annat hur du bjuder in deltagare och hur drama utvecklar perspektivtagande och även empati.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi - Under utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss