DRAMA SOM PEDAGOGISKT VERKTYG

En föreläsning för dig som arbetar med barn mellan 4-9 år

Drama som pedagogiskt verktyg. Att all personal har samma förhållningssätt och att alla kan använda dramalekar stärker och utvecklar både lärargruppen och barn/elevgrupperna. Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper.

Lek är barns naturliga sätt att utvecklas och lära. I drama får vi möjlighet att pröva nya förhållningssätt, vi får också använda vår kreativitet och verbalisera våra tankar och känslor. Vi kan göra detta genom våra kroppar och genom att använda rekvisita. En verksam metod är att använda oss av handdockor. Vi vet att; det man gör med kroppen, stannar i knoppen. Utbildningen Drama som pedagogiskt verktyg lär dig bland annat hur du bjuder in deltagare och hur drama utvecklar perspektivtagande och även empati.

Målgrupp

Denna föreläsning vänder sig till dig som arbetar med barn mellan 4-9 år

Innehåll

  • Vi gör olika dramalekar där vi också går igenom förhållningssätt och förberedelser. Hur startar och avslutar jag övningar? Hur bjuder jag in deltagarna? Mål/ syfte.
  • Vi kommer också att pröva på att arbeta med handdockor. Handdockor kan vara ett effektivt verktyg att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter.
  • Dramalekar utvecklar ofta gruppens relationer på ett konstruktivt sätt.
  • Drama ger möjlighet att pröva olika roller/förhållningssättningar.
  • Drama utvecklar perspektivtagande och därmed empati.

Arbetsformer

Praktik varvas med lite teori men föreläsningen är upplagd som en workshop där vi prövar tillsammans. Drama innehåller både teoretiska kunskaper med kroppslig kunskap är avgörande. Därför prövar vi tillsammans så att vi också får ett kroppsligt minne av övningarna.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Drama som pedagogiskt verktyg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Barnkonventionen – fokus på barn som far illa

Barnkonventionen – fokus på barn som far illa

Grunderna i barnkonventionen, med särskilt fokus på barn som far illa

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan

Hur ni kan arbeta med att utveckla arbetet kring flerspråkighet i förskolan.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Gruppledar­utbildning

Gruppledar­utbildning

Stärk och utvecklas i rollen som gruppledare!

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

Hur kan vi upptäcka, vara behjälpliga på bästa sätt.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Lågaffektivt bemötande inom skola

Lågaffektivt bemötande inom skola

En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Kunskap om hur du bemöter barn som inte vill äta. Kan valet av mat påverka den växande hjärnan?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Konkreta förslag på hur ni kan planera ert dokumentations- och reflektionsarbete.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

strategier och förhållningssätt för att stötta språk, kommunikation och samspel inom fritidsverksamhet

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Tydliggörande pedagogik inom förskolan

Tydliggörande pedagogik inom förskolan

Fokuserar på att göra lärandet begripligt och tillgängligt för barnen genom bl.a. anpassad undervisning.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17