DRAMA SOM PEDAGOGISKT VERKTYG

En föreläsning för dig som arbetar med barn mellan 4-9 år

Drama som pedagogiskt verktyg. Att all personal har samma förhållningssätt och att alla kan använda dramalekar stärker och utvecklar både lärargruppen och barn/elevgrupperna. Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper.

Lek är barns naturliga sätt att utvecklas och lära. I drama får vi möjlighet att pröva nya förhållningssätt, vi får också använda vår kreativitet och verbalisera våra tankar och känslor. Vi kan göra detta genom våra kroppar och genom att använda rekvisita. En verksam metod är att använda oss av handdockor. Vi vet att; det man gör med kroppen, stannar i knoppen. Utbildningen Drama som pedagogiskt verktyg lär dig bland annat hur du bjuder in deltagare och hur drama utvecklar perspektivtagande och även empati.

Målgrupp

Denna föreläsning vänder sig till dig som arbetar med barn mellan 4-9 år

Innehåll

  • Vi gör olika dramalekar där vi också går igenom förhållningssätt och förberedelser. Hur startar och avslutar jag övningar? Hur bjuder jag in deltagarna? Mål/ syfte.
  • Vi kommer också att pröva på att arbeta med handdockor. Handdockor kan vara ett effektivt verktyg att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter.
  • Dramalekar utvecklar ofta gruppens relationer på ett konstruktivt sätt.
  • Drama ger möjlighet att pröva olika roller/förhållningssättningar.
  • Drama utvecklar perspektivtagande och därmed empati.

Arbetsformer

Praktik varvas med lite teori men föreläsningen är upplagd som en workshop där vi prövar tillsammans. Drama innehåller både teoretiska kunskaper med kroppslig kunskap är avgörande. Därför prövar vi tillsammans så att vi också får ett kroppsligt minne av övningarna.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov.

Infoblad för Drama som pedagogiskt verktyg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.