DOKUMENTATION ENLIGT VIPS FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Harmonisera social dokumentation

Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Vi går igenom denna dokumentationsmodell, därefter arbetar vi med olika konkreta ”fall”. Vi beskriver personens anamnes och status.

Under Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor formulerar vi tillsammans personens huvudsakliga problemområden (omvårdnadsdiagnos) och vilka mål omvårdnaden ska ha på kort sikt och lång sikt. Vi planerar de omvårdnadsåtgärder som behövs för att nå målen och utvärderar tänkbara resultat. Slutligen tar vi fram innehållet till en bra omvårdnadsepikris.

VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen (Välbefinnande-Integritet-Prevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till Sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Kurslitteratur

Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre – Jan Florin, Tyra E O Graaf, Arne Sjöberg, v. 3-2017

I Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna vill även underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen mellan lagrummen HSL och SoL så att samverkan mellan professioner kan utvecklas och ske med ett för brukaren/patienten bibehållet helhetsperspektiv.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Sjuksköterska

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.