DIALOG

Ett värdefullt verktyg i ledarskapet

Att reflektera och samtala kring frågor, utmaningar eller problem utifrån dialogens principer och färdigheter är en pedagogisk modell som ger stöd, nya lösningar, lärande i arbetslivet och utveckling för såväl individ som grupp.

Dialogmodellen kan med fördel byggas in i vardagens olika möten, t.ex. arbetsplatsträffen, projektgruppsmötet, ledningsgruppen. Dialog – ett värdefullt verktyg i ledarskapet ger dig en konkret, praktisk upplevelse och insikt om vad dialog kan vara, hur den skapas och att det är ”något man gör och skapar tillsammans”.

Dialog är ett begrepp som har en mer djupgående betydelse än det vi kallar ”samtal” eller ”diskussion”. En dialogisk kultur präglas av likvärdighet och inkludering – det handlar om att tänka tillsammans och verkligen lyssna på varandra, snarare än att försvara och argumentera för sina egna, personliga åsikter. Som ledare kan du uppnå stora framsteg med gruppen genom att träna upp förmåga att föra dialog.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

  • Vad innebär dialog?
  • Vad kännetecknar dialog jämfört med andra samtal?
  • Kommunikationens grundstenar – lyssna, fråga, svara, reflektera
  • Specifika samtalsfärdigheter och samtalsroller som bidrar till dialog
  • Att skapa förståelse, gemensamt lärande och utveckling genom dialog
  • Olika slag av och modeller för arbetssamtal utifrån dialogens principer
  • Lärande vardagssamtal
  • Ventil- och avlastningssamtal
  • Reflekterande/ handledande samtal
  • Coachande och handledande samtal

Arbetsformer

Arbetsformerna består av teoretiska avsnitt varvat med praktiska, lärande dialogövningar och ett strukturerat erfarenhetsutbyte.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Dialog – ett värdefullt verktyg i ledarskapet

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Kommunikation, LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17