DEMENSUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Kunskap om olika demensdiagnoser

Antalet personer med demenssjukdom ökar. Dessa personer finns i de flesta former av vård- och omsorgsverksamhet. Tack vare omfattande studier och forskning så har vi idag tillgång till mycket kunskap om vård- och omsorgsbehovet hos personer med demens.

Det finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige.
Demenssjukdom kan inte botas men symtomen kan lindras med lämplig vård och omsorgsinsatser. Sjuksköterskans roll är att ha förståelse för de nedsättningar som den enskilde har, bemöta dem och hjälpa personen med demens att leva ett så normalt liv som möjligt. Under Demensutbildning för sjuksköterskor kommer du att få lära sig mer om de olika demensdiagnoserna utifrån både ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.

Innehåll

  • Olika demensdiagnoser; medicinska, fysiska och psykosociala perspektiv
  • BPSD – viktiga symtom som påverkar den demenssjukes livskvalitet
  • Demensutredningens syfte, genomförande och betydelse för omvårdnad och behandling
  • Forskning och utveckling
  • Bemötandet och miljöns betydelse för demenssjuka
  • Olika stöd- och hjälpformer för dementa och deras närstående
  • Rätten till fysisk och psykosocialt aktiv vardag – vad lämpar sig för demenssjuka?
  • Etiska dilemman som kan kollidera med juridiska krav, framför allt relaterat till integritet och självbestämmande.

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Sjuksköterska

Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En till två heldagar, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Hur beställer jag en uppdragsutbildning?

Klicka på knappen ”Skicka en förfrågan till oss”

Fyll i alla fälten med dina personuppgifter – Kom ihåg att skriva vilken utbildning det gäller.

Vänta på att bekräftelsesidan med TUMME UPP kommer upp på skärmen – Då har din förfrågan skickats iväg!

Svar på din förfrågan kommer i inkorgen till den mailadress du anger i formuläret. Kom ihåg att titta i skräpposten.

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Sjuksköterska

Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Den geriatriska patienten

Den geriatriska patienten

Syftar till att ge kunskap och förståelse för äldres vitalparametrar samt hur vi identifierar akuta sjukdomar

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Epilepsi

Epilepsi

Aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Kunskap om sorg och sorgebearbetning och ett empatiskt bemötande.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

DATUM Se aktuella datum

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga

Under utbildningen får du kunskaper inom bemötande, etik och kommunikation med fokus på att möta anhöriga.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17