DEMENSUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Kunskap om olika demensdiagnoser

Antalet personer med demenssjukdom ökar. Dessa personer finns i de flesta former av vård- och omsorgsverksamhet. Tack vare omfattande studier och forskning så har vi idag tillgång till mycket kunskap om vård- och omsorgsbehovet hos personer med demens.

Det finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige.
Demenssjukdom kan inte botas men symtomen kan lindras med lämplig vård och omsorgsinsatser. Sjuksköterskans roll är att ha förståelse för de nedsättningar som den enskilde har, bemöta dem och hjälpa personen med demens att leva ett så normalt liv som möjligt. Under Demensutbildning för sjuksköterskor kommer du att få lära sig mer om de olika demensdiagnoserna utifrån både ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.

Innehåll

  • Olika demensdiagnoser; medicinska, fysiska och psykosociala perspektiv
  • BPSD – viktiga symtom som påverkar den demenssjukes livskvalitet
  • Demensutredningens syfte, genomförande och betydelse för omvårdnad och behandling
  • Forskning och utveckling
  • Bemötandet och miljöns betydelse för demenssjuka
  • Olika stöd- och hjälpformer för dementa och deras närstående
  • Rätten till fysisk och psykosocialt aktiv vardag – vad lämpar sig för demenssjuka?
  • Etiska dilemman som kan kollidera med juridiska krav, framför allt relaterat till integritet och självbestämmande.

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En till två heldagar, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17