COACHING – INDIVIDUELLT ELLER I GRUPP

Stärk ditt ledarskap

Chefer som prioriterar tid för egen utveckling utvecklas till bättre ledare. Genom coaching – individuellt eller i grupp – erbjuder och ger vi chefer på olika nivåer professionellt stöd för förändring och utveckling för arbetsresultat och livsbalans.

I vår utbildning Coaching - individuellt eller i grupp arbetar vi lösningsfokuserat, kognitivt, framtidsinriktat och upplevelsebaserat utifrån en helhetssyn på individ, grupp, verksamhet och organisation.

För dig som vill motivera dina medarbetare, öka prestation och resultat. Vi hjälper dig att bli en ledare som kan lyssna, inspirera och skapa engagemang. Coaching är en metod för personlig och professionell utveckling, för dig som vill göra det mesta av din talang, kunskap och potential.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Arbetsformer

Coachning består av ett antal steg där fokus är på målformulering, handlingsmöjligheter, analys och hantering av eventuella hinder, utforskande av resurser samt skapande och genomförande av en handlingsplan. Coaching skräddarsys alltid utifrån aktuell individ eller grupp. Vi startar med en första träff för analys och genomgång av önskemål, behov, förväntningar och mål med coachingarbetet. Utifrån denna analys fastställs syfte, mål, arbetssätt och utvärdering.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Coaching – individuellt eller i grupp

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Ledarskap

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17