CASE MANAGEMENT

Att samordna insatser till en fungerande helhet för den enskilde

Case management handlar om att organisera olika vård- och sociala stödinsatser till en fungerande helhet för den enskilde. Metoden har visat sig vara effektiv för att lösa problemet med vårdens fragmentisering och samordna insatser till en för personens behovsanpassad helhet. Utfallet blir bl a ökad följsamhet i rehabilitering och minskade sjukhusvistelser.

Under denna utbildningsdag fördjupar du dig i Case management – en empowermentmodell. Under dagen går vi bland annat igenom olika Case managementmodeller, syfte, hur vi kan samordna utifrån olika insatser, behov och önskemål samt förväntat resultat.

Case management är en insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetssättet växte fram i USA på 1970-talet för att underlätta för tidigare slutenvårdspatienter att bo kvar ute i samhället.

Innehåll

  • Olika Case Managementmodeller – Fokus på ACT och F-ACT ( F-Assertive Community Treatment & R- Assertive Community T)
  • Case Management i förhållande till andra stödinsatser
  • Syfte och förväntade resultat
  • Hur kan Case managern samordna olika insatser utifrån behov och önskemål?
  • Att koordinera planer i syfte att stärka personens delaktighet i samhället.
  • Agera för serviceförbättringar


Psykiatrin är ett område där kontinuerlig forskning ständigt utvecklar och förändrar området. Allt fler diagnoser, kopplingar och behandlingar upptäcks. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller som möter personer med psykiatriska diagnoser inom andra verksamheter.

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Gör förfrågan

Längd

Anpassas efter behov

Målgrupp

Personal som arbetar inom psykiatrin i kommunal eller privat verksamhet.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.