BERÖRINGSPEDAGOG

Beröring finns i olika former och kan upplevas genom huden. Vid beröring frisätts oxytocin som är ett lugn och ro hormon vilket motverkar bland annat ångest och nedstämdhet. Terapeutisk beröring och healing touch är metoder för beröring som sjuksköterskor använder för att ge en positiv känsla av lugn, värme och välbefinnande hos patienter.

Beröring kan vara en metod för kommunikation och glädje när orden inte räcker till. Genom beröring kan sjuksköterskor känna av om en patient är exempelvis orolig. Sjuksköterskans händer är viktiga i vården av patienter, vilka vid rätt beröring lugnar samt lindrar smärta och ångest. Utbildningen Beröringspedagog ger dig bland annat kunskaper om innebörden av beröring enligt beröringsmetoden.

Beröring i vård, omsorg, (re)habilitering, utbildning, friskvård och hälsa enligt beröringsmetoden Taktil Stimulering. Beröring som insats har blivit en erkänd och viktig del i all friskvård och hälsa.

Målgrupp

All personal inom omsorg & vård

Innehåll

Teoretisk del
 • Innebörden av beröring enl beröringsmetoden
 • Taktil Stimulering
 • Beröring ur en helhetssyn på människan
 • Etiska principer och riktlinjer
 • Huden och hjärnans utveckling
 • Hudens uppbyggnad och funktion
 • Det taktila sinnet
 • Känselreceptorerna
 • Handen som redskap
 • Övriga sinnesorgan och sinnenas samspel
 • Beröring ur ett neuropsykologiskt synsätt
 • Forskning kring effkter av beröring
 • Oxytocinsystemet
 • Beröringskänslighet – taktila defensiva reaktioner
 • Känselstörningar
 • Brist på beröring
 • Beröringens betydelse för den empatiska förmågan
 • Beröring som sinnesträning
 • Beröring som en del i omvårdnadsarbetet
 • Beröring som en metod i rehabilitering
 • Dokumentation och beröringsjournaler
Praktisk del
 • Praktiska övningar i att själv ge och ta emot beröring
 • Strykningarnas struktur och kvalitet
 • Bemötande, introduktion och anpassning av beröring
 • Avslappningsövningar och koncentrationsövningar
 • Arbetsställningar
 • Utrustning
 • Oljor, musik

Krav på bakgrund

Vård och omsorgsutbildning, barnskötare, förskollärare och lärarutbildning eller annan som bedöms likvärdig.

Omfattning

Utbildningen omfattar 132 timmar fördelade på 72 timmar = 9 dagar på skola och 60 timmar projektarbete på hemmaplan.

Projektarbete

 • Ge 10 st behandlingar helkropp Taktil Stimulering
 • Ta emot 7 st behandlingar helkropp Taktil Stimulering

Examination

 • Ett Teoretiskt prov
 • Ett Praktiskt prov
 • Projektarbete (se ovan)

Diplom

Diplom lämnas efter genomgången godkänd utbildning

Infoblad för Beröringspedagog

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Epilepsi

Epilepsi

Aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Den geriatriska patienten

Den geriatriska patienten

Syftar till att ge kunskap och förståelse för äldres vitalparametrar samt hur vi identifierar akuta sjukdomar

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Kvalitet inom äldreomsorg där livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Vår konferens går den 20-21 april 2023 på plats i centrala Stockholm.

DATUM 20-21 april 2023

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

TYP Konferens

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

DATUM Se aktuella datum

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Lär dig fortsatt bedömning och omhändertagande av äldre personer med försvårat hälsotillstånd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17