×
 

BERÖRINGSPEDAGOG

Beröring finns i olika former och kan upplevas genom huden. Vid beröring frisätts oxytocin som är ett lugn och ro hormon vilket motverkar bland annat ångest och nedstämdhet. Terapeutisk beröring och healing touch är metoder för beröring som sjuksköterskor använder för att ge en positiv känsla av lugn, värme och välbefinnande hos patienter.

Beröring kan vara en metod för kommunikation och glädje när orden inte räcker till. Genom beröring kan sjuksköterskor känna av om en patient är exempelvis orolig. Sjuksköterskans händer är viktiga i vården av patienter, vilka vid rätt beröring lugnar samt lindrar smärta och ångest. Utbildningen Beröringspedagog ger dig bland annat kunskaper om innebörden av beröring enligt beröringsmetoden.

Beröring i vård, omsorg, (re)habilitering, utbildning, friskvård och hälsa enligt beröringsmetoden Taktil Stimulering. Beröring som insats har blivit en erkänd och viktig del i all friskvård och hälsa.

Målgrupp

All personal inom omsorg & vård

Innehåll

Teoretisk del
 • Innebörden av beröring enl beröringsmetoden
 • Taktil Stimulering
 • Beröring ur en helhetssyn på människan
 • Etiska principer och riktlinjer
 • Huden och hjärnans utveckling
 • Hudens uppbyggnad och funktion
 • Det taktila sinnet
 • Känselreceptorerna
 • Handen som redskap
 • Övriga sinnesorgan och sinnenas samspel
 • Beröring ur ett neuropsykologiskt synsätt
 • Forskning kring effkter av beröring
 • Oxytocinsystemet
 • Beröringskänslighet – taktila defensiva reaktioner
 • Känselstörningar
 • Brist på beröring
 • Beröringens betydelse för den empatiska förmågan
 • Beröring som sinnesträning
 • Beröring som en del i omvårdnadsarbetet
 • Beröring som en metod i rehabilitering
 • Dokumentation och beröringsjournaler
Praktisk del
 • Praktiska övningar i att själv ge och ta emot beröring
 • Strykningarnas struktur och kvalitet
 • Bemötande, introduktion och anpassning av beröring
 • Avslappningsövningar och koncentrationsövningar
 • Arbetsställningar
 • Utrustning
 • Oljor, musik

Krav på bakgrund

Vård och omsorgsutbildning, barnskötare, förskollärare och lärarutbildning eller annan som bedöms likvärdig.

Omfattning

Utbildningen omfattar 132 timmar fördelade på 72 timmar = 9 dagar på skola och 60 timmar projektarbete på hemmaplan.

Projektarbete

 • Ge 10 st behandlingar helkropp Taktil Stimulering
 • Ta emot 7 st behandlingar helkropp Taktil Stimulering

Examination

 • Ett Teoretiskt prov
 • Ett Praktiskt prov
 • Projektarbete (se ovan)

Diplom

Diplom lämnas efter genomgången godkänd utbildning

Infoblad för Beröringspedagog

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Integration i vård och omsorg

Integration i vård och omsorg

Integration i vård och omsorg skräddarsys i samverkan med chef och berörd personal. Våra utbildare har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda personal från olika kulturer inom vård och omsorg.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Etik, bemötande och förhållningssätt

Etik, bemötande och förhållningssätt

Etik, bemötande och förhållningssätt ger dig verktyg till att se vikten av helhetssyn och du får utveckla ditt professionella och personliga bemötande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss