×
 

BEHOVSBEDÖMNING HOS PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

Biståndshandläggares och LSS-handläggares beslut i olika ärenden

Biståndshandläggares och LSS-handläggares beslut i olika ärenden som rör personer med demenssjukdom förutsätter en grundläggande förståelse för sjukdomen och vilka konsekvenser den medför. Socialstyrelsen rekommenderar därför att biståndshandläggare och LSS-handläggare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom erbjuds utbildning om demenssjukdom. Välkommen till utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom.

I de Nationella Riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom prioriteras personcentrerad omvårdnad och omsorg högt. Personer som har en demenssjukdom ska bemötas som unika individer vilket i sin tur kräver en noggrann bedömning av olika förmågor som finns kvar respektive sviktar. Utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom ger dig kunskaper i bland annat vilka insatser som behövs för att kompensera viktande förmågor.

Under utbildningen tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare. Personer med demens ansöker sällan själv om stöd och har svårt att bedöma sitt behov av stöd. Vi går också igenom dynamisk samverkan mellan handläggare och utförare för optimal vård och omsorg

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till biståndshandläggare som kommer i kontakt med personer som har demenssjukdom.

Innehåll

 • Demenssjukdomar och nedsättning av jag-förmågorna
 • Hur upplever man världen vid demens sjukdomar?
 • Bedömning av individens förmågor vid utredningen
 • Kommunikation och bemötande, förhållningssätt och bemötande
 • Vilka insatser behövs för att kompensera sviktande förmågor?
 • Vilka insatser behöver man vid BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom)?
 • Förekomst, utredning och handläggning
 • Bakomliggande orsaker och miljöns påverkan
 • Vad är problemet som kan vara grunden till BPSD? Detektiv arbete!
 • Vad säger de nya reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens?
 • Hot och våld vid demens, lågaffektiv bemötande
 • Vikten av delaktighet/Aktivitet – Kan det vara svårt att hitta vägen till inkludering?’
 • Familjen genom demensresan

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en-två heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Sinnen och minnen

Sinnen och minnen

Sinnen och minnen lär dig att arbeta på ett sätt som bekräftar personer med demenssjukdom utifrån de sinnen och de kommunikativa nivåer som är intakta

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen (Covid-19)

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen (Covid-19)

Utbildningen Att arbeta med smittspridning inom omsorgen ger dig kunskaper om vad covid-19 egentligen är och hur sjukdomen fungerar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Sårbehandling

Sårbehandling

Hur olika typer av sår skall behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi - Under utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

Samtalsmetodik

Samtalsmetodik

Samtalsmetodik ger dig kunskap om olika samtal och möten. Hur kan de utvecklas och stärkas och hur kan man skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss