BARNS LÄRANDE OCH UTVECKLING UR ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Utbildning för alla som arbetar inom förskolan med barnets bästa i fokus

De krav som ställs på pedagoger i förskolan för att arbeta för alla barns rätt och möjlighet till en likvärdig utbildning samt möjlighet att uppleva delaktighet i sin vardag är omfattande och förändringstakten hög. 2019 kom den nya läroplanen för förskolan och 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att ansvara för en kompetensutvecklingsinsats i specialpedagogik för lärare. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bidrar med kunskap och stöd i uppdraget som främst riktar sig mot lärare för att stärka deras specialpedagogiska kompetens för att möta barnens olika behov. Under utbildningen Barns lärande och utveckling får du bland annat kunskaper om specialpedagogik i mötet med barn och föräldrar.

Utifrån denna kompetenshöjande insats vill vi nu skapa och bidra till samma möjlighet för pedagoger i förskolan. Det specialpedagogiska perspektivet förväntas idag vara en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och utifrån detta behöver pedagogerna fördjupa och utveckla sina kunskaper utifrån den senast forskningen inom Specialpedagogik.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till pedagoger som arbetar inom förskola såsom barnskötare och förskollärare men även till pedagoger som saknar den inte har formella kompetensen.

Innehåll

  • Specialpedagogik i mötet med barn och föräldrar: Barn med eller i svårigheter?
  • Diagnosens betydelse i det pedagogiska arbetet.
  • Förskolans och pedagogernas ansvar för alla barn: Barn gör rätt om de kan!
  • Hur kan vi skapa en miljö där alla barn ges möjlighet att utvecklas så långt de kan?
  • Lärmiljöns betydelse för barnets möjlighet att uppleva tillgänglighet och delaktighet:
  • Pedagogisk lärmiljö.
  • Fysisk lärmiljö.
  • Social lärmiljö.
  • Bemötande av föräldrar: Att möta föräldrars upplevelser, känslor och funderingar.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar två heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Barns lärande och utveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.