×
 

BARN MED SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

En föreläsning om hur du möter barn i svårigheter

Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de barn som på olika sätt utmanar oss vuxna och den verksamhet vi erbjuder?

Vilken barnsyn och vilken kunskapssyn påverkar vårt möte och vårt samspel med ett barn? Hur kan vi erbjuda ett förhållningssätt som medger att alla barn kan utvecklas så långt som möjligt utifrån behov och förutsättningar? Utbildningen Barn med särskilda rättigheter belyser barn i behov av särskilt stöd.

Förskolan utgörs av tre delar: omsorg, utveckling och lärande. Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov. Förskolan har ett viktigt uppdrag i att anpassa verksamheten och möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar.

Denna utbildning belyser viktiga frågor som på olika sätt påverkar vår syn på barn i behov av särskilt stöd. Vi går igenom vilken av sammanhang och miljö samt den proximala utvecklingszonen. Hur tar vi tillvara på gyllene ögonblick och vilka strategier finns för arbetet med barn i behov av särskilt stöd?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

Innehåll

  • En förskola för alla barn?
  • Olikheter är en tillgång
  • Svårigheter ur ett relationellt perspektiv
  • Särskilda anpassningar
  • Lågaffektivt förhållningssätt och regleringsstöd

Arbetsformer

Föreläsning där teori varvas med praktiska exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Barn med särskilda rättigheter

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar inom förskola

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss