×

 

AUTISM INOM FÖRSKOLAN

Att arbeta med barn i förskolan som har autism

Barn och unga med psykisk ohälsa behöver så tidigt som möjligt få rätt hjälp och stöd. Under senare år har förskolans och skolans möjligheter att utveckla stödjande miljöer för hälsa, lärande och trygghet uppmärksammats alltmer. Genom hälsofrämjande insatser för alla barn kan hela förskolans klimat förbättras och dess möjligheter att klara av sitt kärnuppdrag öka

Autism inom förskolan och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. Det är komplicerat för en pedagog att finna en väg att nå varje enskild individ på dess egna villkor. För ett barn med autism kan funktionsnedsättningen innebära att ha perceptionsstörningar och därför kan en matsalsmiljö med porslinsklirr vara outhärdlig.

Hur arbetar du som pedagog i förskolan med barn med autism? Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om vad det innebär för ett barn att leva med autism. Pedagogerna måste alltid kartlägga miljön, vad som skapar svårigheter, vad som fungerar väl och vilket förhållningssätt som är framgångsrikt.

Denna föreläsning ger dig kunskaper och kompetens för att på allra bästa sätt bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra. Du får en fördjupad kunskap och förståelse om autism och autismliknande tillstånd – orsaker, symtom, diagnos och bedömning. Vi tittar närmare på den viktiga kommunikationen och samspelet, det pedagogiska förhållningssättet samt metoder för att stimulera och belöna.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

Innehåll

 • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism?
 • Vad är autism respektive autismliknande tillstånd?
 • Orsaker, symtom, diagnos och bedömning
 • Att skapa ordning i kaos
 • Kommunikation – att förstå och bli förstådd
 • Att förstå och tolka den barnets perspektiv
 • Autentiska fallbeskrivningar
 • Kontinuitet och kommunikation
 • Socialt samspel
 • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 • Pedagogiskt förhållningssätt
 • Diagnoskriterierna enligt DSM-5

Arbetsformer

Kvällsföreläsningen består av teori varvat med autentiska exempel och fallbeskrivningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Autism inom förskolan

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Georg Rein
HANDLEDARE, FÖRELÄSARE OCH LEG. PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING
Lås mer om Georg Rein

Han har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvården. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala och sedan dess på konsultbasis mot kommunala och privata verksamheter.

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar inom förskola

Barnkonvention blir lag 2020

Barnkonvention blir lag 2020

Barnkonvention blir lag 2020 syftar till att ge pedagogisk personal en översikt av vad barnkonventionen och dess principer innebär.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan

I Läroplan för förskolan finns nya skrivningar om t.ex. barns integritet, hållbar utveckling och jämställdhet. Få en inblick i läroplanens uppdateringar.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet

Föreläsningen Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet - hur du undviker belastningsskador och arbetar skonsamt med din egen kropp.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Barn idag

Barn idag

Barn idag - föreläsning om dagens samhälle och de senaste forskningsrönen för att på bästa sätt stötta barns utveckling och lärande.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss