Ny som chef

Att vara ny som chef är ledarskapsutbildningen för dig som vill öka din kompetens och känna dig säker i ditt nya ledarskap. Vad innebär det att vara chef och ledare? Hur utvecklar du medarbetare och grupper? Hur leder och utvecklar du verksamheten?

Att vara ny som chef är inte alltid lätt. Chefen har ett stort ansvar för att arbetsgruppen ska fungera smidigt och att kommunikationsvägarna inte är för långa och komplicerade. Efter denna ledarskapsutbildning kommer du ha grunderna för hur du ska känna dig trygg i din ledarroll. Du har fått de verktyg du behöver för att kunna träna vidare på egen hand. Kompetensutveckling för chefer som leder till mer kunskap i ledarskapsstil och nöjda medarbetare kan i sin följd utveckla en hel arbetsplats och öka produktiviteten för hela verksamheten.

Ledarskapsutbildning ger dig insikt om hur du med coachning involverar dina medarbetare. Du kommer att lära dig hur du kan tacklas med utmaningen att bli chef och hur du handskas med situationer som känns jobbiga. Efter avslutad utbildning har du en stabil grund att bygga ditt ledarskap och din chefsroll på. 

Jag vill göra en förfrågan!

Fyll i formuläret så återkommer
vi till dig så snart vi kan.

Målgrupp

Utbildningen är till för chefer och ledare som är nya i sin arbetsroll.

Utbildningens innehåll

Att vara chef och ledare
 • Vad innebär det att vara chef och ledare?
 • Vilka krav och utmaningar ställs på dig?
 • Att skapa framgångsrika strategier inför krav och utmaningar.
 • Rollmedvetet ledarskap.
 • Chefsroller och ledningsstilar.
 • Situationens inverkan på chefsroller och ledningsstilar.
 • Coachning som verktyg och förhållningssätt.
 • Personlig utveckling som grund för ett professionellt ledarskap.
 • Etik som ledarskap.
 • Stresshantering och livsbalans i chefskapet.
Att utveckla medarbetare och arbetsgrupper
 • Samarbete och grupputveckling.
 • Betydelsen av tydlig kommunikation.
 • Att skapa motivation, delaktighet, arbetsglädje och engagemang.
 • Konsten att delegera och få självständiga medarbetare.
 • Vikten av att ge konstruktiv feedback/kritik, beröm och uppmuntran.
 • Att hantera och förebygga konflikter.

Utbildningens föreläsare

Catharina Egnell

LEGITIMERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA, VÅRDLÄRARE, UTBILDARE

Catharina har en bakgrund som Leg Specialistsjuksköterska & Vårdlärare, Hon arbetar sedan många år med ledarskap i olika perspektiv bl.a. med utbildning och handledning av personalgrupper, teambuilding samt kris-och konflikthantering.

Ny som chef

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vanliga frågor

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07