×
 

ATT VARA NY SOM CHEF

Hur kan du ta dig an rollen som chef?

Vi erbjuder en utbildning som handlar om vad det innebär att vara chef och ledare, hur du utvecklar medarbetare och grupper samt leder och utvecklar verksamheten.

Att vara ny som chef är inte alltid lätt. Chefen har stort ansvar för att arbetsgruppen ska fungera smidigt och att kommunikationsvägarna inte är för långa och komplicerade.

Medarbetare Det kan vara svårt att hålla alla nöjda. Utbildningen är för dig som vill öka din kompetens och känna dig säker i ditt nya ledarskap.

Denna utbildning vänder sig till dig som nyligen fått en chefsroll eller vill utveckla ditt ledarskap.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som nyligen fått en chefsroll eller vill utveckla din roll som chef.

Innehåll

Att vara chef och ledare
 • Vad innebär det att vara chef och ledare?
 • Vilka krav och utmaningar ställs på dig?
 • Att skapa framgångsrika strategier inför krav och utmaningar
 • Rollmedvetet ledarskap
 • Chefsroller och ledningsstilar
 • Situationens inverkan på chefsroller och ledningsstilar
 • Coaching som verktyg och förhållningssätt
 • Personlig utveckling som grund för ett professionellt ledarskap
 • Etik i ledarskapet
 • Stresshantering och livsbalans i chefskapet
Att utveckla medarbetare och arbetsgrupper
 • Samarbete och grupputveckling
 • Betydelsen av tydlig kommunikation
 • Att skapa motivation, delaktighet, arbetsglädje och engagemang
 • Konsten att delegera och få självständiga medarbetare
 • Vikten av att ge konstruktiv feedback/kritik, beröm och uppmuntran
 • Att hantera och förebygga konflikter
 • Det professionella samtalet
 • Metoder och modeller för lönesamtal och utvecklingssamtal
Att leda och utveckla verksamheten
 • Vad innebär ett omvärldsmedvetet ledarskap?
 • Att leda och utveckla verksamheten med utgångspunkt från mål, visioner, värderingar och strategier.
 • Kreativa processer och problemlösning
 • Att skapa en effektiv och flexibel organisation
 • Kunskap, kompetens och utveckling av lärande organisation
 • Att leda i förändring och förnyelse

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier, strukturerad dialog med lärande erfarenhetsutbyte, samtal, självskattnings-tester, praktiska övningar och uppgifter.

Omfattning

Utbildningen omfattar sex dagar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att vara ny som chef

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar inom ledarskap

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Arbetsgruppens dynamik

Arbetsgruppens dynamik

I arbetsgruppens dynamik får du lära dig att samspelet i en grupp inte alltid fungerar problemfritt. Friktioner och konflikter uppstår ofta.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

Vad är egentligen ditt ansvar? Vilka styrdokument och regelverk reglerar kraven på dokumentation.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet

Ett viktigt verktyg för att engagera och motivera sina medarbetare för verksamhetens framgång och resultat.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss