×
 

ATT VARA CHEF TILL MEDARBETARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Organisera och utveckla arbetet med din arbetsgrupp med fokus på kulturell mångfald

Personal med invandrarbakgrund kan vara ovärderliga brobyggare i arbetet. En person med utländsk bakgrund definieras enligt Statistiska centralbyrån, SCB, som en person som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda. En utrikes född person är född i något annat land än Sverige. Även en person med okänt födelseland räknas som utrikes född.

Ett mångkulturellt samhälle bär med sig både stora möjligheter och utmaningar! Det kommer till uttryck inte minst på våra arbetsplatser och som chef till medarbetare med utländsk bakgrund är det viktigt att utveckla sitt ledarskap för att på ett bra sätt förhålla sig till detta. Framtidsmedarbetare – ett paradigm skifte.

Den här utbildningen ger dig kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med din arbetsgrupp med fokus på kulturell mångfald. Under utbildningen får du även idéer och inspiration till hur du kan stödja medarbetare i arbetet med nya verktyg, fraser och kommunikation.

Målgrupp

Ansvariga chefer inom äldreomsorgen och utförare av äldreomsorg.

Innehåll

 • Kulturmöten inom vård och omsorg
 • Att förebygga kulturkrockar
 • Omvärldsbilden om äldreomsorgens förutsättningar och resurser – från makro till micro.
 • Svenska koder
 • Bra bemötande – vad innebär det ?
 • Att skapa en gynnsam arbetsmiljö genom att stärka teamarbete och förespråka ”vi-känsla”
 • Hur är man en nära chef?
 • Att använda reflektionstider för kollegialt och erfarenhetsbaserat lärande.
 • Att öka yrkesstolthet genom att vara professionell.
 • Äldreomsorgens värdegrunder – på lätt svenska.
 • Hur kan jag som chef förmedla kunskap som får mina medarbetare att vara mer självsäkra och därmed öka delaktigheten i kvalitets processen?
 • Utveckling av livskvalité – KASAM
 • Hur kan jag som chef vara konsekvent med strukturerade uppföljningsrutiner?
 • Hantera kritik och klagomål från tre fronter: Medarbetare – Kund – Anhörig

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Chef för medarbetare med utländsk bakgrund

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar inom ledarskap

Motiverande samtal – fortsättning

Motiverande samtal – fortsättning

Syftet med Motiverande samtal – fortsättning är att repetera men främst utveckla tillämpningen av de färdigheter du lärt dig med koppling till din arbetssituation idag.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att leda i förändring och förnyelse

Att leda i förändring och förnyelse

Att leda i förändring och förnyelse ger dig som chef verktygen för att få processen av förändring att gå så bra som möjligt.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling lär dig som chef att kunna motivera medarbetare för kompetensutveckling och lärande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Grupphandledarutbildning

Grupphandledarutbildning

Grupphandledarutbildning omfattar både teori och praktik. Du lär dig genom seminarier, teoretiska studier med litteraturläsning, gemensam reflektion samt övningar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss