ATT VARA CHEF OCH LEDARE

Bra ledarskap krävs för att få en lyckad organisation

För att verksamheten ska kunna utvecklas behövs det bra ledarskap, tydlighet i själva uppdraget och klarhet i det gemensamma samarbetet och ansvaret – allt för att skapa så god vård och omsorg som möjligt.

En verksamhet eller organisation kan jämföras med en levande organism. Den är ständigt påverkad och beroende av såväl av den interna som den externa miljön. Att vara chef och ledare över en verksamhet eller organisation fungerar du som den röda tråden som håller den levande organismen levande.

På denna utbildning får du kunskap och verktyg för att kunna arbeta med såväl mål, rutiner och arbetsuppgifter som metoder för att skapa välfungerande samarbete, kommunikation och kreativitet i arbetsgruppen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och vårdutvecklare inom vård och omsorg.

Innehåll

Att vara chef/ledare
 • Rollen som chef/vårdutvecklare – uppdrag, mandat, lojalitet, makt och ansvar
 • Mitt och uppdragets “organisatoriska sammanhang” och olika intressenters förväntningar på mig som chef och på vårt uppdrag
 • Formellt och informellt ledarskap
 • Olika roller och ledarstilar
 • Tid för reflektion och lärande i mitt ledarskap – möjlighet till utveckling i min roll och som ”egen” person
Uppdrag och verksamhet
 • Att synliggöra och definiera verksamhetsidé, uppdrag och sammanhang
 • Arbetssätt och metoder för att tydliggöra verksamheten, mål och rutiner
 • Modeller för att lyfta fram utvecklingsområden, styrkor och svagheter
Kommunikation, samtal och konflikter
 • Kommunikation och samtal – ett grundläggande och viktigt ledarverktyg
 • Vad främjar och vad hindrar konstruktiv kommunikation?
 • Det professionella samtalets form och struktur
 • Olika slag av professionella samtal:
 • Stödjande och uppmuntrande
 • Motiverande och coachande
 • Feedback/ kritik – samtal om känsliga/ svåra frågor
 • Konflikthantering och förebyggande av konflikter
 • Information och kommunikation – skillnader/ likheter?
 • Min kommunikationsstil som chef och ledare
Att skapa medarbetarskap, delaktighet och engagemang
 • Gruppens utvecklingsprocesser – utmaning och möjlighet
 • Hur skapa motivation och engagemang hos medarbetarna?
 • Att arbeta lösningsinriktat – utgå från möjligheter och resurser
 • Pedagogiskt, coachande ledarskap
 • Möten och mötesstruktur – verktyg för variation, förnyelse och delaktighet
 • Att tillsammans möta, konstruktivt hantera och vända klagomål/ kundkrav till möjlighet och utveckling
Att leda och kommunicera i förändring och utveckling
 • Att leda och kommunicera med utgångspunkt från mål och visioner
 • Att som ledare kommunicera förändring, dess möjligheter och potential
 • Att skapa förståelse, öppenhet och handlingsberedskap för förändringar och dess möjligheter
 • Vad händer/ kan hända med medarbetarna, gruppen och organisationen vid förändring – förklaringsmodell för förändringsförlopp och reaktioner
 • Att möta, respektera och konstruktivt hantera förändringsreaktioner och motstånd
 • Hur kan jag stärka och kommunicera vårt ”varumärke” i konkurrensutsatt verksamhet?

Arbetsformer

Utbildningen består av korta teoripass, övningar samt strukturerad dialog och erfarenhetsutbyte kopplat till verksamheten. Mindre reflektionsuppgifter ingår mellan kurstillfällena.

Omfattning

Utbildningen består av fem heldagar fördelat på fyra tillfällen. Start med två heldagar samt därefter fyra heldagar med ca två till tre veckors mellanrum.

Infoblad för utbildningen Att vara chef och ledare

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17