ATT UTVECKLA KONTAKTMANNASKAPET

En god vård och omsorg bygger på ett bra samarbete mellan den omhändertagna, personalen och de närstående. Kontaktmannens uppgift är att underlätta det samarbetet. Kontaktmannen har en viktig roll i verksamheten och ansvarar bland annat för att ta fram en genomförandeplan för att personer ska få en trygg och säker omvårdnad utifrån sina behov och önskemål. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners.

Vissa personer behöver stöd i samband med utslussning från familjehemsvård, sjukhus, behandlingshem eller annan institutionsvistelse. Personer med funktionsvariationer kan behöva tydlig struktur och extra stöd för att klara av en meningsfull vardag. Utbildningen att utveckla kontaktmannaskapet ger dig bland annat fördjupning i vad som fungerar bra i kontaktmannaskapet, hur vi kan bygga vidare på de bra aspekterna, och mycket mer.

Under denna utbildning arbetar vi med att utveckla nya arbetssätt inom kontaktmannaskapet genom att bl.a. förstärka det som fungerar bra i kontaktmannaskapet och hitta nya lösningar och metoder för att kvalitetssäkra kontaktmannaskapet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Uppdrag och förutsättningarna i kontaktmannaskapet
 • Vad fungerar bra i kontaktmannaskapet?
 • Hur kan vi bygga vidare på det som fungerar bra?
 • Vad behöver förbättras?
 • Hur kan vi fortsätta att utveckla kontaktmannaskapet?
 • Kontaktmannens kompetens
 • Professionellt förhållningssätt, bemötande och samspel
 • Empatiskt förhållningssätt
 • Reflekterande förhållningssätt
 • Självkännedom
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Hur kan man utveckla dokumentationen?
 • Kvalitetssäkring i kontaktmannaskapet

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Att utveckla kontaktmannaskapet

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.