ATT SAMARBETA I TEAM

En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet

Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger arbetslaget. Att samarbeta i team är oerhört viktigt för att arbetsplatsen ska fungera och att barnen ska trivas.

Stora krav ställs på samarbete i arbetslag och att samarbeta i team för att bland annat erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och för ett gott samarbete med föräldrar. Ett väl fungerande arbete i arbetslag gör vårt uppdrag roligt, stimulerande och utvecklande för både barn och personal på förskolan.

Medarbetare är högst beroende av varandra. Medarbetare planerar sitt arbete tillsammans, de löser problem, fattar beslut och följer upp planeringen. De behöver varandra för att åstadkomma allt detta.

Den här kvällsföreläsningen ägnar vi åt gruppdynamik och grupputveckling – kunskaper som kan underlätta och förbättra arbetet i arbetslaget. Vi belyser även vad som kännetecknar högpresterande team och vad som krävs för att komma dit. Föreläsningen bygger bl a på Susan Wheelan´s forskning kring effektiva team och grupprocesser.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

Innehåll

  • Grupputveckling – från beroende till självständighet
  • Konflikter och konflikthantering
  • Effektiva och högpresterande team
  • Kommunikationsmönster i välfungerande arbetslag
  • Alla behövs – alla är olika

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att samarbeta i team

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Arbetsmiljö och samarbete, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.