ATT MÖTA MÄNNISKOR MED FÖRVIRRINGSTILLSTÅND, ÅNGEST ELLER DEPRESSION

Förvirring är en vanligt sjukdom hos äldre

Förvirring är vanlig hos äldre människor. Den som drabbas av ett förvirringstillstånd har ofta en bakomliggande hjärnskada eller sjukdom

Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression är oftast väldigt vanligt om du arbetar inom äldreomsorgen eller hemtjänsten. Det är viktigt att öka kunskaperna om och förståelsen för vad dessa tillstånd innebär och hur man kan förhålla sig, ge stöd och ett bra bemötande.

Förvirring orsakas ofta av ökad fysisk och psykisk belastning som exempel  infektion, ny medicin, miljöombyte m.m. En äldre person som plötsligt ändrar sitt beteende och blir orolig, aggressiv och kanske får hallucinationer kan vara drabbade av förvirring. Vissa äldre människor kan få andra symptom vid förvirring men alla har i grund och botten ett grumlat medvetande och en förändring i symptombilden. Därför ska misstanke om förvirring utredas skyndsamt så att orsaken som ligger bakom tillståndet snarast kan åtgärdas.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Förekomst och bakomliggande orsaker till förvirring, ångest och depression hos äldre
  • Bemötande och samtal med personer som lider av ångest, depression eller förvirring
  • Situationer och konflikter som kan uppstå hos personer med förvirringstillstånd och hur du kan hantera dessa
  • Vad kan man göra för att förebygga förvirring, ångest och depression?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att möta människor med förvirringstillstånd

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.