×

 

ATT MÖTA FAMILJER MED PSYKISK OHÄLSA

Under utbildningen Att möta familjer med psykisk ohälsa tittar vi på de gånger vi i arbetet kommer i kontakt med personer i barnens omgivning och där vi märker att någonting inte står helt rätt till. Det kan vara föräldrar, syskon eller andra familjemedlemmar och kan bero på att de har drabbats av någon form psykisk ohälsa utan att vi vet om det.

Hur kan du känna igen psykisk ohälsa i barnens närhet och hur ska vi bemöta och hantera detta i personalgruppen? I föreläsningen Att möta familjer med psykisk ohälsa får du kunskapen och verktygen.

Mål med utbildningen

Innehållet är baserat på utbildningen "Mental Health First Aid" (Första hjälpen för psykisk hälsa). Australien utvecklade idén. Avsikten med utbildningen är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Tanken bakom Mental Health First Aid är snarlik den som handlar om den fysiska första hjälpen och det är att ge personer tillräcklig kunskap för att kunna ingripa i situationer tills professionell hjälp kan fås.

Arbetar du i förskolan möter du sannolikt personer i barnens omgivning som har någon form av psykisk ohälsa. Det kan vara en förälder, ett syskon, en annan familjemedlem eller kanske en vän.

Under föreläsningen tar vi upp verkliga situationer och hur vi kan bemöta dessa. Du får konkreta tips och olika övningar som fungerar som centrala punkter. Du som deltagare får en inblick i de mest förekommande diagnoser som depression, ångest och missbruk och vad som kan känneteckna dessa och även vad det finns för hjälp att få. Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och rekommenderas av experter.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till all personal inom förskolan och fritidsverksamhet samt all personal inom yrken där man möter vårdnadshavare och familjer.

Innehåll

  • Överblick av förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige.
  • Kunskap om tecken och symptom vid psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd.
  • Hur man känner igen och kan ingripa vid kriser.
  • Bemötande.
  • Hantera svåra samtal.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning och filmvisning blandat med övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen att möta familjer med psykisk ohälsa

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
19 oktober, 2021 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Hanne Höylo Olsen
BETEENDEVETARE & FAMILJEBEHANDLARE. LEGITIMERAD INSTRUKTÖR
Lås mer om Hanne Höylo Olsen

Hanne Höylo Olsen är både beteendevetare & Familjebehandlare. Utöver det är hon även legitimerad instruktör

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar inom förskola

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Utbildningen Autism inom förskolan och fritidsverksamhet ger kunskaper för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Att samarbeta i team

Att samarbeta i team

Stora krav ställs på samarbete i arbetslag och att samarbeta i team för att bland annat erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Barns inlärning och lärande

Barns inlärning och lärande

Föreläsningen Barns inlärning och lärande ger insikter om hur den nya forskningen och Lpfö-18 kan tillämpas i det dagliga arbetet med barnen.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Hissad och dissad – om barns relationsarbete

Hissad och dissad – om barns relationsarbete

Hissad och dissad - I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Underlätta ett professionellt samarbete mellan pedagogen och vårdnadshavare

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss