×
 

ATT LEDA I FÖRÄNDRING OCH FÖRNYELSE

Förändring är en förutsättning för utveckling och förändringsarbete ligger i en chefs vardag.

En lyckad verksamhet präglas av förändring och förnyelse som är två viktiga förutsättningar för utveckling och effektivitet. Processen ställer stora krav på ett gott ledarskap.

Att leda i förändring och förnyelse hjälper dig som chef att få processen av förändring att gå så bra som möjligt. Det kan därför vara bra att känna till hur processen brukar fungera. Tre saker som du ofta kan räkna med:

 • Arbete med förändring och förnyelse tar tid. Nya vanor och rutiner ska etableras och det går inte över en dag.
 • Processen med förändring och förnyelse är ofta oförutsägbara eftersom både organisationer och individer är komplexa. De agerar eller reagerar inte alltid på samma sätt.
 • När man arbetar mot förändring möts det nästan alltid av motstånd på något håll. Förändring kan utlösa rädslor som utmynnar i motstånd. Människor styrs av vanor och att då förändra dessa vanor kan ge obehag som i sin tur skapar motstånd.

Under den här utbildningen får du som chef insikt om vad det innebär att arbeta med förändring och förnyelse och hur du både kan lägga grunden för och genomföra en förändring.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Vad innebär förändring och vilka krav ställs på mig som ledare?
 • Vad händer med medarbetarna, gruppen och organisationen vid förändring?
 • Förklaringsmodeller vid förändringar och reaktioner
 • Möta, respektera och konstruktivt hantera förändringsreaktioner och motstånd
 • Kommunicera förändring, dess möjligheter och potential
 • Skapa förståelse och handlingsberedskap för förändringar
 • Strategier för att lyckas med förändringsarbete och förnyelse
 • Att skapa energi, motivation och positiva tillstånd genom tydliga och gemensamma mål
 • Stödja ett organisatoriskt helhetsperspektiv och välja fokus

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre dagar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att leda i förändring och förnyelse

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar inom ledarskap

Att vara chef och ledare

Att vara chef och ledare

Att vara chef och ledare ger dig verktygen för att kunna arbeta med såväl mål och rutiner som metoder för att skapa ett bra samarbete.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Verksamhets- och organisationsutveckling

Verksamhets- och organisationsutveckling

Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper är ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss