×

 

ATT LEDA I FÖRÄNDRING OCH FÖRNYELSE

Förändring är en förutsättning för utveckling och förändringsarbete ligger i en chefs vardag.

En lyckad verksamhet präglas av förändring och förnyelse som är två viktiga förutsättningar för utveckling och effektivitet. Processen ställer stora krav på ett gott ledarskap.

Att leda i förändring och förnyelse hjälper dig som chef att få processen av förändring att gå så bra som möjligt. Det kan därför vara bra att känna till hur processen brukar fungera. Tre saker som du ofta kan räkna med:

 • Arbete med förändring och förnyelse tar tid. Nya vanor och rutiner ska etableras och det går inte över en dag.
 • Processen med förändring och förnyelse är ofta oförutsägbara eftersom både organisationer och individer är komplexa. De agerar eller reagerar inte alltid på samma sätt.
 • När man arbetar mot förändring möts det nästan alltid av motstånd på något håll. Förändring kan utlösa rädslor som utmynnar i motstånd. Människor styrs av vanor och att då förändra dessa vanor kan ge obehag som i sin tur skapar motstånd.

Under den här utbildningen får du som chef insikt om vad det innebär att arbeta med förändring och förnyelse och hur du både kan lägga grunden för och genomföra en förändring.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Vad innebär förändring och vilka krav ställs på mig som ledare?
 • Vad händer med medarbetarna, gruppen och organisationen vid förändring?
 • Förklaringsmodeller vid förändringar och reaktioner
 • Möta, respektera och konstruktivt hantera förändringsreaktioner och motstånd
 • Kommunicera förändring, dess möjligheter och potential
 • Skapa förståelse och handlingsberedskap för förändringar
 • Strategier för att lyckas med förändringsarbete och förnyelse
 • Att skapa energi, motivation och positiva tillstånd genom tydliga och gemensamma mål
 • Stödja ett organisatoriskt helhetsperspektiv och välja fokus

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre dagar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att leda i förändring och förnyelse

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap


Skicka en förfrågan till oss

Föreläsning
FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Föreläsning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar inom ledarskap

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss