ATT FÖREBYGGA OCH ARBETA MED SMITTSPRIDNING PÅ FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kunskaper om smittspridning med specifika exempel riktat mot covid-19

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. För att arbeta på ett säkert sätt under rådande situation med covid-19 är det viktigt att du har god kunskap för att arbeta på ett tryggt och säker sätt, både för barnens och din egna skull.

I förskolan är det svårt att upprätthålla en fysisk distans till andra människor för att minska smittspridning och smittrisken är större vid arbetsmoment som innebär att personalen kan komma i kontakt med kroppsvätskor, till exempel vid blöjbyten. Utbildningen Att förebygga och arbeta med smittspridning på förskola och fritidshem ger dig verktygen för att skapa en säker miljö för dig och personalen och barnen.

Under denna utbildning får du kunskaper om smittspridning med specifika exempel riktat mot covid-19. Vad är egentligen covid-19, hur fungerar det och hur kan man som personal förhindra smittspridning på ett professionellt sätt? Under föreläsningen besvaras dessa frågor och du får även kunskaper om nya regler, riktlinjer och praktiska råd samt pedagogiska verktyg.

Innehåll

  • Allmänt om smitta och smittspridning
  • Vad är Covid 19?
  • Smitta smittspridning specifikt kring covid 19 och barn
  • Hygienrutiner och förebyggande arbete
  • Åtgärder på organisationsnivå
  • Pedagogiskt förhållningssätt och samtalsmetodik

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss eller kontakta