ATT ARBETA UTIFRÅN ETT SALUTOGENT SYNSÄTT I BISTÅNDSBEDÖMNINGEN

Hur kan man implementera ett salutogent synsätt i biståndsprocessen?

Biståndshandläggarens yrkesroll är komplex och som handläggare ställs man inför krav och förväntningar från olika håll. Utmaningen är att i beslutet ta hänsyn till hela människans behov.

Biståndshandläggarens huvuduppgift är att tillsammans med den enskilde genomföra kartläggning av resurser och behov samt formulera mål som stärker det friska och samtidigt ger adekvat stöd. Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen kan stärka den enskildes känsla av sammanhang.

Denna utbildningsdag belyser biståndshandläggarens roll och möjlighet att arbeta med funktionsbevarande, salutogena mål för att ge bra underlag till utförares genomförandeplaner.

Målgrupp

Biståndshandläggare i kommunen.

Innehåll

  • Rollen som biståndsbedömare/ vårdplanerare
  • Att förena en kartläggande och stödjande samtalsroll med myndighetsutövning
  • Att som biståndsbedömare se ”hela” biståndsprocessen från ansökan till genomförande
  • Det professionella samtalet – grund för kartläggning och behovsanalys
  • Vad innebär ett salutogent, funktionsbevarande synsätt – vilka krav ställer det på kartläggning, intervjusamtal och mig som biståndsbedömare?
  • Mål och målformulering på olika nivåer för olika aktörer
  • Målformulering ur ett salutogent funktionsbevarande synsätt
  • Hur kan jag som biståndshandläggare bevilja insatser och formulera mål som bidrar till en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för den enskilda individen?
  • Arbete och samtal kring fallbeskrivningar

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan vid uppdragsbeställning anpassas efter era behov.

Infoblad för utbildningen Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17