×
 

ATT ARBETA UTIFRÅN ETT SALUTOGENT SYNSÄTT I BISTÅNDSBEDÖMNINGEN

Hur kan man implementera ett salutogent synsätt i biståndsprocessen?

Biståndshandläggarens yrkesroll är komplex och som handläggare ställs man inför krav och förväntningar från olika håll. Utmaningen är att i beslutet ta hänsyn till hela människans behov.

Biståndshandläggarens huvuduppgift är att tillsammans med den enskilde genomföra kartläggning av resurser och behov samt formulera mål som stärker det friska och samtidigt ger adekvat stöd. Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen kan stärka den enskildes känsla av sammanhang.

Denna utbildningsdag belyser biståndshandläggarens roll och möjlighet att arbeta med funktionsbevarande, salutogena mål för att ge bra underlag till utförares genomförandeplaner.

Målgrupp

Biståndshandläggare i kommunen.

Innehåll

  • Rollen som biståndsbedömare/ vårdplanerare
  • Att förena en kartläggande och stödjande samtalsroll med myndighetsutövning
  • Att som biståndsbedömare se ”hela” biståndsprocessen från ansökan till genomförande
  • Det professionella samtalet – grund för kartläggning och behovsanalys
  • Vad innebär ett salutogent, funktionsbevarande synsätt – vilka krav ställer det på kartläggning, intervjusamtal och mig som biståndsbedömare?
  • Mål och målformulering på olika nivåer för olika aktörer
  • Målformulering ur ett salutogent funktionsbevarande synsätt
  • Hur kan jag som biståndshandläggare bevilja insatser och formulera mål som bidrar till en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för den enskilda individen?
  • Arbete och samtal kring fallbeskrivningar

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag men kan vid uppdragsbeställning anpassas efter era behov.

Infoblad för utbildningen Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar inom äldreomsorg

Demensutbildning Grund

Demensutbildning Grund

Personal som möter människor som har demens behöver ha gedigen kompetens för att det ska bli ett bra möte.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Geriatrik och gerontologi

Geriatrik och gerontologi

Utbildningen Geriatrik och gerontologi ger fördjupade kunskaper om hur det normala åldrandet förändrar kroppens funktioner. Vi går igenom sjukdomar som drabbar äldre och hur den åldrande kroppen reagerar på olika läkemedel.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömning­en

Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömning­en

Utbildningen att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen belyser möjligheten att arbeta med funktionsbevarande mål.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Utbildningen Basala hygienrutiner ger dig kunskaper om hur du arbetar för att förhindra smittspridning och infektioner genom att arbeta säkert

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Grundläggande patientsäkerhet

Grundläggande patientsäkerhet

Få viktiga insikter om vad Grundläggande patientsäkerhet innebär och rollen i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Att möta människor med missbruks­problematik

Att möta människor med missbruks­problematik

Möta människor med missbruksproblematik är inte ovanligt för personal i äldreomsorg. Det är viktigt att denna grupp får rätt stöd för att klara sin vardag

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss